Majstrovstvá ZŠK SR Obedience 2013, CACIOB PDF Tlačiť E-mail

 

 


 

Celkové výsledky - všetky triedy


 

 


 

 Prihláška / Registration form:   


ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH / Entry List (participants)

Nákres schémy chôdze OB3 (TU)

GPS Súradnice (link) : 48.299219,  18.172975 , mapa (TU)

aktualizované možnosti ubytovania / update where to sleep

 

Majstrovstvá SR v Obedience 2013

medzinárodné preteky so zadaním skúšky a titulu CACIOB


Miesto: Výcvikové stredisko Z POLYTANU SK, Malý Lapáš (5 km za Nitrou smer Levice, Vráble)

Termín: 7.9.2013 (sobota)

Registrácia a veterinárna kontrola: 6:30 - 7:30 hod.

 

Organizátor: Klub športovej kynológie a Obedience Bratislava

Kontakt: Ingrid Tkáčová, tel: + 421 948 386 705, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Hlavný rozhodca: Ton Hoffmann (NL)

Rozhodcovia v jednotlivých triedach budú doplnení po schválení

 

Hlavný steward: Veronika Uherčíková (SR)

Otvorené triedy: OBZ (predvedená a hodnotená podľa skúšobného poriadku Obedience platného pre OBZ v SR)

 OB1, OB2, OB3 - zo zadaním titulu C.A.C.I.OB a res. C.A.C.I.OB

 

Prvá uzávierka: 17.8.2013

Štartovný poplatok prvej uzávierky: 18 EUR prvý pes (10 EUR druhý pes)

Druhá uzávierka: 24.8.2013

Štartovný poplatok druhej uzávierky: 20 EUR prvý pes (12 EUR druhý pes)

 

Všeobecné informácie:

Každý pretekár musí predložiť:

- výkonnostnú knižku psa

- pet pass alebo vakcinačnú knižku s platnými očkovaniami (vrátane očkonania proti besnote)

- potvrdenie o vykonaní poslednej skúšky

- originál rodokmeňa psa pre účastníkov OB3 - adeptov na titul C.A.C.I.OB, res. C.A.C.I.OB

Súťažiacej dvojici nebude umožnená účasť v prípade chýbajúceho ktoréhokoľvek dokladu z uvedeného zoznamu.

 

Podmienky na zadanie titulu „Majster Obedience 2013“

Titul „Majster SR Obedience 2013“ získa psovod s dosiahnutým najvyšším počtom bodov z Majstrovstiev SR v Obedience s jedným psom na pretekoch 7.9.2013, pričom podmienkou získania titulu je trvalý pobyt v Slovenskej republike a súčasne splnenie limitu skúšky v danej triede. Majster SR v Obedience bude vyhlásený v každej triede, ak budú splnené uvedené podmienky.

 

 

Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Ubytovanie si zabezpečujú účastníci sami individuálne.

Možnosti ubytovania so psom

 

Motel Autohaus

Adresa: Veľký Lapáš 501, 951 04 Veľký Lapáš

Telefón: +421 904 895 445

 

Hotel Zobor, Nitra

Adresa: Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra

e-mail - recepcia: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón - recepcia : +421 37 65 25 381-3 , fax:+421 37 65 25 060

www.hotelzobor.sk

 

Hotel Nitra

Adresa: Novozámocká 214 , 949 05 Nitra

e-mail - recepcia: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefón - recepcia:  +421 37 631 69 54,   mobil: +421 918 829 714

Info: www.hotelnitra.sk

 


 

Slovak Championship of Obedience 2013

International Obedience Competition with the awarding of CACIOB

 

Place: Training centre Z POLYTANU SK, Malý Lapáš (5 km za Nitrou smer Levice, Vráble)

Date: 7.9.2013 (Saturday)

Registration and veterinary check: 6:30 - 7:30 AM

 

Contact for further infoirmation: Ingrid Tkáčová, tel: + 421 948 386 705, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Chief Judge: Ton Hoffmann (NL)

Chief steward: Veronika Uherčíková (SR)

Other judges and stewards will be added after confirmation.


Opened classes: OBZ (performed and judged in accordance with the regulations in force in Slovak for class OBZ)

 OB1, OB2, OB3 - zo zadaním titulu C.A.C.I.OB a res. C.A.C.I.OB

 

First date of entry: 17.8.2013

Starting fees of first date of entry: 18 EUR first dog (10 EUR second dog)

Last date of entry: 24.8.2013

Starting fees of last date of entry: 20 EUR first dog (12 EUR second dog)

 

General information:

Each participant must have the following documents:

- Dog´s working (exam) book

- pet pass or book of health with valid vaccination (included rabis vacination)

- confirmaton of the last exam

In case of lack of any of the documents the participant may not be allowed to take part in the competition.

 

 

The organizer does not book any reservation! All reservations have to be made by each participant individually.

Accommodation facilities with dogs:

 

Motel Autohaus

Address: Veľký Lapáš 501, 951 04 Veľký Lapáš

Phone: +421 904 895 445

 

Hotel Zobor, Nitra

Address: Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra

e-mail - reception: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Phone - reception : +421 37 65 25 381-3 , fax:+421 37 65 25 060

www.hotelzobor.sk

 

Hotel Nitra

Address: Novozámocká 214 , 949 05 Nitra

e-mail - reception: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Phone - reception:  +421 37 631 69 54,   cellphone: +421 918 829 714

Info: www.hotelnitra.sk