Čo je to obedience PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 09 August 2008 07:49


Niekoľko dôvodov prečo práve Obedience

 

 • na cvičenie Obedience nepotrebujete žiadne špeciálne pomôcky ani veľký výcvikový priestor
 • Obedience je vhodná pre všetky plemená psov, aj pre také, ktoré nie sú predurčené na služobný výcvik,
 • Obedience ponúka nové prvky, pri ktorých je možné predviesť dokonalú súhru psa a psovoda.
 • Obedience je pre všetkých, ktorí radi objavujú nové veci a výcvik psa považujú nie za dril ale hru
 • Obedience je vhodná alternatíva pre psov starších, alebo aj takých, u ktorých sa objavili zdravotné problémy, ale stále nestratili chuť pracovať
 • Obedience je nová výzva vo svete psích športov

Obedience je viac ako poslušnosť 


 

 • Obedience je jeden z rýchlo sa rozširujúcich psích športov, ktorý si našiel cestu z Anglicka do ďalších krajín sveta.  Veľmi rýchlo si Obedience  získala nadšencov najmä v štátoch severnej Európy, nakoľko donedávna nebolo možné v týchto krajinách skladať skúšky z obrany. Vďaka tradícií sa reprezentanti Škandinávie a Dánska aj teraz umiestňujú na popredných priečkach svetových súťaží.
 • Obedience, ako druh kynologického športu, je evidovaný pod hlavičkou Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI). V preklade toto slovo znamená poslušnosť, ale cvičenie obedience v sebe zahŕňa čiastočne aj prvky pachových prác (identifikácia predmetu). V tréningu sa pes učí vykonávať cviky kontrolovaným spôsobom, ochotne a aj v určitej vzdialenosti od psovoda. Pri predvádzaní cvikov by mal psovod so psom preukázať celkovo dobrý vzájomný vzťah.
 • Obedience je súbor 10 cvikov, ktoré sú presne určené pravidlami podľa stupňov náročnosti. Pravidlá Obedience sú stanovené FCI pre triedu OB3, od 1.1.2012 aj pre OB1 a OB2. Súbor cvikov pre triedu OBZ si každá krajina zostavuje sama - spravidla vychádza z histórie obedience v karjine. Slovenské pravidlá pre OBZ boli stanovené tak, aby metodicky predchádzali triedu OB1. Slovenská OBZ nie j epovinná, na rozdiel napr. od podmienok v Českej republike.  
 • Obedience je vhodné pre všetky typy psov bez ohľadu na ich telesnú stavbu a fyzické dispozície. Tento mladý kynologický šport je určený aj pre psov, ktorí nevykonávajú klasický športový výcvik. Výhodou pri cvičení obedience je zvýšený temperament psa, jeho pevná nervová sústava a radosť z cvičenia. Na cvičenie obedience nepotrebujete rozľahlé cvičisko, ani zvláštne technické a výcvikové pomôcky.
 • Platné skúšobné pravidlá sú uvedené na tejto stránke v záložke "Skúšobný poriadok".