Skúšobný poriadok Obedience SR PDF Tlačiť E-mail

 

Dokumenty

PDF DOC

Skúšobný poriadok Obedience SR od 1.2.2017

(aktualizácia verzie z 1.1.2016)

Medzinárodné pravidlá Obedience FCI v anglickom jazyku od 1.2.2017 (aktualizácia verzie z 1.1.2016)

2017

 

 

Štatút rozhodcu Obedience SR
Štatút stewarda Obedience SR

 

 

História


4. skúšobný poriadok Obedience SR od 1.1.2016

Na základe schválenia medzinárodných pravidiel FCI 4.11.2015 pre všetky triedy boli slovenské pravidlá harmonizované s medzinárodnými tak, že prebrali predvedenie cvikov v plnom znení. Adekvátne boli upravené pravidlá pre triedu OBZ. Nové pravidlá Obedience SR boli schválené Prezídiom ZŠK SR 11.12.2015 s účinnosťou od 1.1.2016.

 

3. skúšobný poriadok Obedience SR od 1.1.2012
Na základe schválenia medzinárodných pravidiel FCI pre triedy OB1 a OB2 boli slovenské pravidlá zharmonizované s medzinárodnými tak, že prebrali predvedenie cvikov v plnom znení. Adekvátne boli upravené pravidlá pre triedu OBZ. Nové pravidlá Obedience SR boli schválené Prezídiom ZŠK SR 11.11.2011 s účinnosťou od 1.1.2012.
2. revízia skúšobného poriadku (účinnosť od 1.1.2011 do 31.12.2015)

S cieľom plne harmonizovať slovenský skúšobný poriadok s medzinárodnými pravidlami FCI pre triedu OB3 sa pristúpilo k revízií slovenských pravidiel, kde najdôležitejším bodom je prepracovanie cviku 4, v ktorom sa pes neodkladá za pochodu okolo štvorca, ale na presne stanovenej trase.
1. revízia skúšobného poriadku (účinnosť od 1.1.2009)
Podstatná zmena oproti prvej verzii skúšobného poriadku nastala v OB2, cvik 6 Vysielanie do štvorca, v ktorom podľa nového cvik končí, keď psovod príde do štvorca a spolu so psom na pokyn stewarda zaujmú základný postoj. Takto je odlíšená náročnosť cviku v triede OB 2 oproti triede OB 3. Okrem toho boli vykonané formálne úpravy textu tak, aby lepšie popisovali predvedenie cvikov, pričom sa význam textu obsahovo nezmenil. Na základe poznatkov zo školenia s prezidentom FCI pre Obedience p. Kurzbauerom v auguste 2008 bol celý dokument prehodnotený z hľadiska bodovania jednotlivých cvikov. Dôvodom bolo čo najlepšie zosúladiť hodnotenie cvikov v slovenských triedach Obedience s medzinárodnými kritériami posudzovania.