História skúšobných pravidiel Obedience v SR PDF Tlačiť E-mail

 

História v SR


5. skúšobné pravidlá  Obedience SR od 1.1.2019

Skúšobné pravidlá boli od 1.1.2019 rozčlenené na 2 skúšobné poriadky - pre triedu nepovinné OBZ s troma úrovňami vycvičenosti a skúšobný poriadok plne harmonizovaný s platnými pravidlami FCI

 

4. skúšobné pravidlá Obedience SR od 1.1.2016

Na základe schválenia medzinárodných pravidiel FCI 4.11.2015 pre všetky triedy boli slovenské pravidlá harmonizované s medzinárodnými tak, že prebrali predvedenie cvikov v plnom znení. Adekvátne boli upravené pravidlá pre triedu OBZ. Nové pravidlá Obedience SR boli schválené Prezídiom ZŠK SR 11.12.2015 s účinnosťou od 1.1.2016.

 

3. skúšobné pravidlá Obedience SR od 1.1.2012
Na základe schválenia medzinárodných pravidiel FCI pre triedy OB1 a OB2 boli slovenské pravidlá zharmonizované s medzinárodnými tak, že prebrali predvedenie cvikov v plnom znení. Adekvátne boli upravené pravidlá pre triedu OBZ. Nové pravidlá Obedience SR boli schválené Prezídiom ZŠK SR 11.11.2011 s účinnosťou od 1.1.2012.


2. revízia  (účinnosť od 1.1.2011 do 31.12.2015)

S cieľom plne harmonizovať slovenský skúšobný poriadok s medzinárodnými pravidlami FCI pre triedu OB3 sa pristúpilo k revízií slovenských pravidiel, kde najdôležitejším bodom je prepracovanie cviku 4, v ktorom sa pes neodkladá za pochodu okolo štvorca, ale na presne stanovenej trase.


1. revízia  (účinnosť od 1.1.2009)
Podstatná zmena oproti prvej verzii skúšobného poriadku nastala v OB2, cvik 6 Vysielanie do štvorca, v ktorom podľa nového cvik končí, keď psovod príde do štvorca a spolu so psom na pokyn stewarda zaujmú základný postoj. Takto je odlíšená náročnosť cviku v triede OB 2 oproti triede OB 3. Okrem toho boli vykonané formálne úpravy textu tak, aby lepšie popisovali predvedenie cvikov, pričom sa význam textu obsahovo nezmenil. Na základe poznatkov zo školenia s prezidentom FCI pre Obedience p. Kurzbauerom v auguste 2008 bol celý dokument prehodnotený z hľadiska bodovania jednotlivých cvikov. Dôvodom bolo čo najlepšie zosúladiť hodnotenie cvikov v slovenských triedach Obedience s medzinárodnými kritériami posudzovania.

 

 

Skúšobné pravidlá Obedience SR PDF Tlačiť E-mail