Majstrovstvá ZŠK SR Obedience 2010 PDF Tlačiť E-mail

Dňa 11.9.2010 sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá SR v OBEDIENCE

Majstrovstvá Slovenskej republiky Obedience 2010 boli tento rok situované do východoslovenského mesta Košice so zámerom podporiť rozvoj Obedience v tomto regióne. Pretek bol otvorený aj pre zahraničných účastníkov, avšak Majstrom SR sa mohla stať iba dvojica s trvalým pobytom na Slovensku.
Účasť vo vyššej triede bola podmienená zložením skúšky nižšej triedy podľa slovenského skúšobného poriadku. Pretekári, ktorí mali úspešne zloženú skúšku OB3 podľa medzinárodných pravidiel FCI, mohli nastúpiť priamo na pretek do kategórie OB3 podľa slovenských pravidiel (pozn. OB3 podľa slovenského skúšobného poriadku je totožná s OB3 podľa FCI). Pretekári nižších tried súťažili podľa slovenských pravidiel Obedience.
Tento rok sa Majstrovstiev zúčastnili aj pretekárky z Poľska, ktoré presvedčili o svojich kvalitách a tom, že pravidlá zodpovedne naštudovali. Nižšia účasť oproti predpokladanej bola zaznamenaná aj preto, lebo termín Majstrovstiev kolidoval s národnou výstavou psov v Prešove.

Pretek posudzovali dvaja rozhodcovia - Ing. Pavel Tamáši a Mgr. Dana Tóthová. Celý pretek stewardovala Vlaďka Sobolová.


Víťazom v kategórii OB3 sa stala Johanna Hewelt so psom LORD LUDWIG von Erikson (PL) s celkovým počtom bodov 253,75.

Majstrom SR za rok 2010 sa stala Ingrid Tkáčová so sučkou Keira, ktoré sa umiestnili na druhom mieste s celkovým počtom bodov 246,50.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

OB Začiatočníci

psovod pes

počet bodov

poradie

Šmotková Zuzana Cir 214,25 1.
Harmanová Barbora Sheimi (Heartbreaker Perla z Polabí) 174,00 2.
Šmotková Zuzana Mina z Ladsteina 127,75 3.


OB 1

psovod pes

počet bodov

poradie

Darowska Magdalena YOUNG SMART WORKER Energizer 217,00 1.
Pierga Agnieszka OMEGA Sądeckie Gory 205,25 2.
Vrbiaková Edita Honey DISK 3.


OB 3

psovod pes

počet bodov

poradie

Hewelt Joanna LORD LUDWIG von Erikson 253,75 1.
Tkáčová Ingrid Keira 246,50 2.
Fedorová Viera Brutus Somnus 170,25 3.
Hajdeckerová Dagmar Eshli 130,00 4.