Preteky / skúšky

Tu nájdete informácie o pripravovaných pretekoch a skúškach.

1 Jarné preteky Obedience - Košice, 20.5.2018 Inge 92
2 Skúšky Obedience - Banská Bystrica, 12.5.2018 Inge 108
3 Plánované akcie Obedience v roku 2018 Inge 986
4 Postup pri predkladaní žiadostí o športové akcie v roku 2018 Inge 2077
5 Preteky so zadaním skúšky, 11.11.2017 v Hrabušiciach Inge 705
6 Oficiálne akcie Obedience v roku 2017 Inge 2124
7 Pravidlá pre usporiadanie akcií Obedience Inge 4206