Skúšky a školenia

Tu nájdete informácie o pripravovaných vzdelávacích akciách.

1 Skúšky adeptov na nových stewardov a workshop súčasných stewardov v roku 2019 Inge 149
2 Skúšky rozhodcov a stewardov Obedience v roku 2017 (z 10.12.2016) Inge 429