Hodnotenie / ocenenia
1 Kritéria hodnotenia a tituly
2 Skúšky OB 2008 až 2010 - výsledky
3 Liga Obedience 2011 až 2016 - výsledky