Internetové linky
Položiek na stránku 
1   Link   ZŠK SR
Zväz športovej kynológie Slovenske republiky - strešná kynologická organizácia pre výcvik psov podľa pravidiel FCI
2004
2   Link   FCI
Medzinárodná kynologická federácia
983
3   Link   SKJ
Slovenská kynologická jednota
979