aktualizácia stránky k 3.1.2019 Tlačiť

 

K 3.1.2019 boli aktualizované tieto záložky:


Kalendár / akcie v roku 2019

Hodnotenie / ocenenia

Dokumenty ku skúške

 

Na stránke ZŠK SR je zverejnený Kalendár kynologických akcií na rok 2019 - s delegovanými rozhodcami k akciám