V roku 2021 sa plánujú tieto oficiálne akcie :

Kalendár je v procese zostavovania, dátumy podujatí sa môžu zmeniť vzhľadom k objektívnym okolnostiam. Kalendár kynologických akcií podlieha schvaľovaniu na členskej schôdzi. Dátum schvaľovania bude oznámený.

DátumMiesto /
Garant
Podujatie (podľa pravidiel FCI):Rozhodca /
Steward
Odkaz na podujatie
27.3.2021KK Veľký Biel
MVDr. Ján Kuštár
Skúšky Obedience
FB udalosť
Propozície, Prihláška
10. a 11.4.2021Malý Lapáš, Z POLYTANU SK
Ingrid Tamášiová
Kvalifikačné preteky na MS 2021 a
Majstrovstvá BCCSK 2021
preteky so zadaním skúšky
FB udalosť
Propozície, Prihláška
8.5.2021
KK Slovenský raj-Smižany
MVDr. Kristína Kovaľová
Skúšky Obedience
FB udalosť
Propozície, Prihláška
22.5.2021KK Anička Košice
Ingrid Ďurčanská
Skúšky Obedience
FB udalosť
Propozície, Prihláška
23.5.2021Agility klub Lazany
Martina Kolevová
Skúšky Obedience
FB udalosť
Propozície, Prihláška
4.9.2021Agility klub Lazany
Martina Kolevová
Skúšky Obedience
FB udalosť
Propozície, Prihláška
4. a 5.9.2021
Malý Lapáš
KK Obedience SK
Ingrid Tamášiová
Majstrovstvá ZŠK SR 2021 (CACIOB)
preteky so zadaním skúšky
Christian Steinlechner, AT FB udalosť
Propozície, Prihláška
25.9.2021

KK Slovenský raj-Smižany
MVDr. Kristína Kovaľová
Skúšky Obedience
FB udalosť
Propozície, Prihláška