V roku 2021 sa plánujú tieto oficiálne akcie Obedience :

Dátumy podujatí sa môžu zmeniť vzhľadom k objektívnym okolnostiam. Oficiálny kalendár kynologických podujatí ZŠK SR je na stránke ZŠK SR : http://zsksr.sk/kalendar/

Dátum / MiestoGarant/
vedúci akcie
Podujatie (podľa pravidiel FCI):Rozhodca Odkaz na podujatie/
výsledky
8.5.2021
Banská Bystrica
KK Lovely dog Banská Bystrica
Denisa Fazekašová
Skúšky ObediencePavel TamášiVýsledky
23.5.2021
Lazany
Agility klub Lazany
Martina Kolevová
Jarné preteky so zadaním skúškyPavel TamášiVýsledky
8.5.2021 zmena termínu a miesta na 12.6.2021, Eurocanis Humenné, Jasenovská 66KK Slovenský raj-Smižany
MVDr. Kristína Kovaľová
Skúšky ObedienceJozef OlearčinVýsledky
27.3.2021
zmena termínu na 19.6.2021
KK Veľký Biel
KK Veľký Biel
MVDr. Ján Kuštár
Skúšky ObediencePavel Tamáši Výsledky
22.8.2021
Lazany
Agility klub Lazany
Martina Kolevová
Skúšky Obedience Ingrid TamášiováVýsledky
4. a 5.9.2021
Malý Lapáš
 
KK Obedience Slovakia
Ingrid Tamášiová
Majstrovstvá ZŠK SR 2021 (CACIOB)
preteky so zadaním skúšky
Majstrovstvá BCCSK 2021 preteky so zadaním skúšky v spolupráci s BCCSK
Christian Steinlechner/AT, Pavel Tamáši/SKVýsledky

9.10.2021

Zmena termínu na:
10.10.2021 (Nedeľa)
Banská Bystrica

KK Lovely dog Banská Bystrica Denisa Fazekašová

Kvalifikačné preteky na MS 2022
so zadaním skúšky
 Pavel TamášiVýsledky
22.5.2021
Zmena termínu na:
16.10.2021

Košice
KK Anička Košice
Ingrid Ďurčanská

Jarné skúšky Obedience

Karin ĎurčanskáVýsledky

10. a 11.4.2021

Zmena termínu na:
16.10.2021
Bratislava

Malý Lapáš, Z POLYTANU
KK Obedience Slovakia
v spolupráci s Poslušný Pes a SAR DA
Barbara Baloghová

Kvalifikačné preteky na MS 2021 a
Majstrovstvá BCCSK 2021
Skúšky Obedience
(OBZ, OB1)
 Ingrid Tamášiová
Pavel Tamáši
Výsledky
25.9.2021
Zmena termínu na:
30.10.2021
Smižany
KK Slovenský raj-Smižany
MVDr. Kristína Kovaľová
Skúšky ObedienceJozef OlearčinFB udalosť
Propozície, Prihláška
13.11.2021
Mimoriadny termín
KK Tomášov
Anton Strasser, 0905815854, anton.strasser12@gmail.com
Skúšky Obedience
OBZ, OB1
Pavel TamášiVýsledky