Ak sa rozhodnete darovať 2%

  • Home
  • Ak sa rozhodnete darovať 2%

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým našim priaznivcom a priateľom, ktorí nám v roku 2020 zachovali priazeň a poukázali svoj 2% podiel zo zaplatenej dane z príjmov na rozvoj kynológie organizovanej pod národným Zväzom športovej kynológie SR. Okolnosti nás držia v nepriaznivej dobe, kedy naplno nemôžeme rozvíjať naše plány a napĺňať ciele, ktoré sme si predsavzali. No aj napriek stále pretrvávajúcej pandémii nestagnujeme a pripravujeme kroky pre rozvoj a napredovanie kynologického športu Obedience, a od roku 2021 aj ďalšieho kynologického odvetvia Rally Obedience.

V prípade, že sa rozhodnete darovať nám svoj 2 %-ný podiel z daní, prostriedky budú použité na:

  • podporu nového kynologického športu na Slovensku RALLY OBEDIENCE, ktorý sa podarilo oficiálne zaradiť od 1.1.2021 medzi ostatné odvetvia kynológie v SR pod hlavičku FCI
  • rozvoj a podporu mládeže samostatnými projektami
  • zorganizovanie oficiálnych podujatí (pretekov, skúšok, seminárov, vzdelávacích podujatí, prezentačných podujatí a pod.)
  • pokračovanie v propagácií kynologického športu OBEDIENCE v SR
  • spoluprácu s chovateľskými klubmi v SR v oblasti športovej prípravy a usporiadania oficiálnych skúšok pod hlavičkou FCI
  • pomoc, spoluprácu a vzdelávanie základne v športových kluboch – členoch ZŠK SR
  • ocenenie úspešných športových dvojíc Obedience a Rally Obedience na pripravovaných oficiálnych podujatiach

Tlačivo na poukázanie 2 %-ného podielau z daní

Poučenie k vyplneniu tlačiva

Údaje o prijímateľovi podielu 2 % z dane
Obchodné meno (názov): Obedience Slovakia
IČO: 42186030
Právna forma: občianske združenie
Sídlo – ulica: Reca
Súpisné / orientačné číslo: 640
PSČ: 925 26
Obec: Reca

ĎAKUJEME !