V roku 2024 sa plánujú tieto oficiálne akcie RALLY Obedience :

Dátumy podujatí sa môžu zmeniť vzhľadom k objektívnym okolnostiam a k finalizácií Kalendára kynologických akcií ZŠK SR 2024. Taktiež podujatia v mimoriadnych termínoch budú priebežne doplňované. Oficiálny kalendár kynologických podujatí ZŠK SR je zverejnený na stránke ZŠK SR: http://zsksr.sk/kalendar/ 

„NSŠ 2024“ – výsledky označených podujatí sú zaradené do hodnotenia Národného Stužkového Špeciálu 2024, na základe požiadavky organizátora (v prípade záujmu o zaradenie akcie do NSŠ 2024 treba postupovať v zmysle obsahu zverejneného článku: https://dog-obedience.sk/prihlasovanie-podujati-do-narodneho-stuzkoveho-specialu-2024 ).

 

Dátum / MiestoGarant/
vedúci akcie FCI
Rozhodca Odkaz na podujatie/ propozície/
prihláška
/
výsledky
20. apríl 2024
Vysoká pri Morave
NSŠ 2024
KK Stupava
Beata Lacíková,
0903 709 511
Martina KolevováFB udalosť
Prihláška a propozície
11. máj 2024
Poprad
ŠaKK Canislog
Jozef Olearčin,
0905 544 645
 Matlári Mónika, HU 
11. máj 2024
Bratislava
NSŠ 2024
SAR DA Slovakia
Barbara Baloghová
0910 810 324
 Dr. Sabine Löbcke, ATFB udalosť
Prihláška a propozície
19. máj 2024
Most pri Bratislave
NSŠ 2024
Obedience Slovakia a Canis Arena
Ingrid Tamášiová
ingrid.tamasiova@gmail.com
 Matlári Mónika, HUFB udalosť
Prihláška a propozície
25. máj 2024
Topoľčany
NSŠ 2024
Obedience Slovakia
Viktória Obetková
 Martina KolevováFB udalosť
Propozície
Prihláška
8. jún 2024
Lazany
NSŠ 2024
Agility klub Lazany
Martina Kolevová
0905 253 121
Sabrina Molnar-Rössler, AT
Szőcs Mónika, HU
 
9. jún 2024
Lazany
NSŠ 2024
Agility klub Lazany
Martina Kolevová
0905 253 121
Sabrina Molnar-Rössler, AT
Szőcs Mónika, HU
 
29. jún 2024
Bratislava
NSŠ 2024
SAR DA Slovakia
Barbara Baloghová
0910 810 324
 Szőcs Mónika, HU 
20. júl 2024
Most pri Bratislave
NSŠ 2024
Obedience Slovakia a Canis Arena
Ingrid Tamášiová
ingrid.tamasiova@gmail.com
 BEd Petra Nossian, AT 
10. august 2024
Most pri Bratislave
NSŠ 2024
Obedience Slovakia a Canis Arena Majstrovstvá ZŠK SR a Majstrovstvá BCCSK v Rally Obedience (KP na MS vo Fínsku)
Ingrid Tamášiová
 Tamás Szerémy, HU 
17. august 2024
Bratislava
KK Tomášov
Anton Strasser
0905 815 854
  
24. august 2024
Martin
KK Cop Dog Martin
Martina Jacková
0918 620 490
 
14. september 2024
Turčianske Teplice
NSŠ 2024
KK Lovely dog
Denisa Fazekašová
0905 917 520
  
28. september 2024
Stupava
NSŠ 2024
KK Stupava
Beata Lacíková,
0903 709 511
  
6. október 2024
Banská Bystrica
KK Lovely dog
Denisa Fazekašová
0905 917 520
  
6. október 2024
Lazany
NSŠ 2024
Agility klub Lazany
Martina Kolevová
0905 253 121
  
6. október 2024
Poprad
ŠKK CANISLOG,
Jozef Olearčin
0905 544 645
  
19. október 2024
Košice
NSŠ 2024
KK Anička Košice,
Bc. Michaela Burianová
0908 092 841
  
26. október 2024
Tomášov
KK Tomášov
Anton Strasser
0905 815 854
  
26. október 2024
Bratislava
NSŠ 2024
SAR DA Slovakia
Barbara Baloghová
0910 810 324
  
16. november 2024
Bratislava
NSŠ 2024
SAR DA Slovakia
Barbara Baloghová
0910 810 324