V roku 2024 sa plánujú tieto oficiálne akcie RALLY Obedience :

Dátumy podujatí sa môžu zmeniť vzhľadom k objektívnym okolnostiam a k finalizácií Kalendára kynologických akcií ZŠK SR 2024. Taktiež podujatia v mimoriadnych termínoch budú priebežne doplňované. Oficiálny kalendár kynologických podujatí ZŠK SR je zverejnený na stránke ZŠK SR: http://zsksr.sk/kalendar/ 

„NSŠ 2024“ – výsledky označených podujatí sú zaradené do hodnotenia Národného Stužkového Špeciálu 2024, na základe požiadavky organizátora (v prípade záujmu o zaradenie akcie do NSŠ 2024 treba postupovať v zmysle obsahu zverejneného článku: https://dog-obedience.sk/prihlasovanie-podujati-do-narodneho-stuzkoveho-specialu-2024 ).

Priebežné poriadie ku dňu 9.6.2024: TU

 

Dátum / MiestoGarant/
vedúci akcie FCI
Rozhodca Odkaz na podujatie/ propozície/
prihláška
/
výsledky
20. apríl 2024
Vysoká pri Morave
NSŠ 2024
KK Stupava
Beata Lacíková,
0903 709 511
Martina KolevováFB udalosť
Prihláška a propozície
Výsledky
11. máj 2024
Poprad
NSŠ 2024
ŠaKK Canislog
Jozef Olearčin,
0905 544 645
 Matlári Mónika, HU Výsledky
11. máj 2024
Bratislava
NSŠ 2024
SAR DA Slovakia
Barbara Baloghová
0910 810 324
 Dr. Sabine Löbcke, ATFB udalosť
Prihláška a propozície
Výsledky
19. máj 2024
Most pri Bratislave
NSŠ 2024
Obedience Slovakia a Canis Arena
Ingrid Tamášiová
ingrid.tamasiova@gmail.com
 Matlári Mónika, HUFB udalosť
Prihláška a propozície
Výsledky
25. máj 2024
Topoľčany
NSŠ 2024
Obedience Slovakia
Viktória Obetková
 Martina KolevováFB udalosť
Propozície
Prihláška
Výsledky
8. jún 2024
Lazany
NSŠ 2024
Agility klub Lazany
Martina Kolevová
0905 253 121
Sabrina Molnar-Rössler, AT

FB udalosť
Prihláška
Vysledky
9. jún 2024
Lazany
NSŠ 2024
Agility klub Lazany
Martina Kolevová
0905 253 121
Sabrina Molnar-Rössler, ATFB udalosť
Prihláška
Vysledky
ZMENA TERMÍNU
na 6. júl 2024

29. jún 2024
Bratislava
NSŠ 2024
SAR DA Slovakia
Barbara Baloghová
0910 810 324
ZMENA ROZHODCU
Sabrina Molnar-Rössler, AT
Szőcs Mónika, HU
FB udalosť
Prihláška
ZMENA TERMÍNU
na 7. júl 2024

28. september 2024
Stupava
NSŠ 2024
KK Stupava
Beata Lacíková,
0903 709 511
Ingrid TamášiováFB udalosť
Prihláška
20. júl 2024
Most pri Bratislave
NSŠ 2024
Obedience Slovakia a Canis Arena
Ingrid Tamášiová
ingrid.tamasiova@gmail.com

ZMENA ROZHODCU
Gerlinde Österreicher, AT
Petra Nossian, AT

FB udalosť
Prihláška
10. august 2024
Most pri Bratislave
NSŠ 2024
Obedience Slovakia a Canis Arena Majstrovstvá ZŠK SR a Majstrovstvá BCCSK v Rally Obedience
Ingrid Tamášiová
 Tamás Szerémy, HUFB udalosť
Prihláška
17. august 2024
Bratislava
KK Tomášov
Anton Strasser
0905 815 854
  
24. august 2024
Martin
NSŠ 2024
KK Cop Dog Martin
Martina Jacková
0918 620 490
  
14. september 2024
Turčianske Teplice
NSŠ 2024
KK Lovely dog
Denisa Fazekašová
0905 917 520
  
6. október 2024
Banská Bystrica
KK Lovely dog
Denisa Fazekašová
0905 917 520
  
6. október 2024
Lazany
NSŠ 2024
Agility klub Lazany
Martina Kolevová
0905 253 121
 Mónika Szöcs, HUFB udalosť
Prihláška
6. október 2024
Poprad
NSŠ 2024
ŠKK CANISLOG,
Jozef Olearčin
0905 544 645
  
19. október 2024
Košice
NSŠ 2024
KK Anička Košice,
Bc. Michaela Burianová
0908 092 841
  
26. október 2024
Tomášov
KK Tomášov
Anton Strasser
0905 815 854
  
26. október 2024
Bratislava
NSŠ 2024
SAR DA Slovakia
Barbara Baloghová
0910 810 324
  
16. november 2024
Bratislava
NSŠ 2024
SAR DA Slovakia
Barbara Baloghová
0910 810 324