V roku 2021 sa plánujú tieto oficiálne akcie Obedience :

Kalendár je v procese schvaľovania, dátumy podujatí sa môžu zmeniť vzhľadom k objektívnym okolnostiam. Kalendár kynologických akcií podlieha schvaľovaniu na členskej schôdzi. Dátum schvaľovania bude oznámený. Oficiálny kalendár kynologických podujatí ZŠK SR je na stránke ZŠK SR : http://zsksr.sk/kalendar/

Dátum / MiestoGarantPodujatie (podľa pravidiel FCI):Rozhodca Odkaz na podujatie
27.3.2021
ODLOŽENÉ
nový termín: 19.6.2021
KK Veľký Biel
KK Veľký Biel
MVDr. Ján Kuštár
Skúšky ObediencePavel Tamáši FB udalosť
Propozície Prihláška
10. a 11.4.2021
ODLOŽENÉ
Malý Lapáš, Z POLYTANU SK
Ingrid Tamášiová
Kvalifikačné preteky na MS 2021 a
Majstrovstvá BCCSK 2021
preteky so zadaním skúšky
FB udalosť
Propozície, Prihláška
8.5.2021 ZMENA TERMÍNU a MIESTA: 12.6.2021, Eurocanis Humenné, Jasenovská 66KK Slovenský raj-Smižany
MVDr. Kristína Kovaľová
Skúšky Obedience FB udalosť
Propozície, Prihláška
8.5.2021
Banská Bystrica
KK Lovely dog Banská BystricaSkúšky Obedience Pavel TamášiFB udalosť
Propozície, Prihláška

22.5.2021
Termín bude zmenený
a včas ohlásený

KK Anička Košice
Ingrid Ďurčanská
Skúšky ObedienceKarin ĎurčanskáFB udalosť
Propozície, Prihláška
23.5.2021
Lazany
Agility klub Lazany
Martina Kolevová
Jarné preteky Obedience so zadaním skúškyPavel TamášiFB udalosť
Propozície, Prihláška
22.8.2021
Lazany
Agility klub Lazany
Martina Kolevová
Skúšky ObedienceFB udalosť
Propozície, Prihláška
4. a 5.9.2021Malý Lapáš
KK Obedience SK
Ingrid Tamášiová
Majstrovstvá ZŠK SR 2021 (CACIOB)
preteky so zadaním skúšky
Christian Steinlechner, AT, Pavel Tamáši, SKFB udalosť
Propozície, Prihláška
25.9.2021

KK Slovenský raj-Smižany
MVDr. Kristína Kovaľová
Skúšky Obedience FB udalosť
Propozície, Prihláška
9.10.2021
Banská Bystrica
KK Lovely dog Banská BystricaKvalifikačné preteky na MS 2022
so zadaním skúšky
 FB udalosť
Propozície, Prihláška