V roku 2024 sa plánujú tieto oficiálne akcie OBEDIENCE :

Dátumy podujatí sa môžu zmeniť vzhľadom k objektívnym okolnostiam a k finalizácií Kalendára kynologických akcií ZŠK SR 2024. Taktiež podujatia v mimoriadnych termínoch budú priebežne doplňované. Oficiálny kalendár kynologických podujatí ZŠK SR jezverejnený na stránke ZŠK SR: http://zsksr.sk/kalendar/

Dátum
Miesto
Garant/
vedúci akcie FCI
RozhodcaOdkaz na podujatie/ propozície/
prihláška/
výsledky
 
14. apríl 2024
Banská Bystrica
Kvalifikačné preteky na MS Obedience 2024 so zadaním skúšky Denisa Fazekašová
0905 917 520
27. apríl 2024
Prešov
KK Prešov 1
JUDr. Peter Farkaš
0905 552 650
   
18. máj 2024
Košice
Jarné preteky Obedience so zadaním skúšky
Ingrid Ďurčanská, 0905 651 868
1. jún 2024
Bratislava
KŠK 1
Veronika Barbíriková
0910 954 417
   
15. jún 2024
Turčianske Teplice

KK Lovely dog
Denisa Fazekašová
0905 917 520

   
7. a 8. september 2024Majstrovstvá ZŠK SR v Obedience (CACIOB) – kvalifikačné preteky so zadaním skúšky o postup na Majstrovstvá sveta 2025, Majstrovstvá BCCSK 2024 pretek so zadaním skúšky, KK Lovely dog, Banská Bystrica,Denisa Fazekašová, 0905 917 520
5. október 2024
Prešov
KK Prešov 1
JUDr. Peter Farkaš
0905 552 650
   
5. október 2024
Banská Bystrica

KK Lovely dog
Denisa Fazekašová
0905 917 520