• Minimálny vek psa na skúške OBEDIENCE:
  OBZ-A: 7 mesiacov
  OBZ-B: 9 mesiacov
  OBZ-C: 10 mesiacov
  OB1 a OB2: 12 mesiacov
  OB3: 18 mesiacov
 • Minimálny vek psa na skúške RALLY OBEDIENCE:
  ROB, RO1-3: 12 mesiacov
  RO-Senior: od veku psa 8 rokov
  Kategória „JUNIOR“ – mládež vekovo ohraničená 8 – 18 rokov
Podmienka začipovania psa v zmysle § 19, ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Podmienky účasti na skúškach OB: http://skj.sk/documents/SMERNICA_SKJ_k_udelovaniu_titulu_Majster_SR.pdf

 Účasť pretekára a psa na skúške je podmienená predložením týchto dokumentov:
1) Petpass / Vakcinačná knižka psa s platnými očkovaniami podľa propozícií akcie
2) Potvrdenie o poslednej vykonanej skúške (doložiť na požiadanie)
3) Výkonnostná knižka psa / Pracovná knižka psa / Príloha k preukazu pôvodu (povinná od OB2/RO2)
4) Preukaz o pôvode psa (platí pre psov s preukázateľným pôvodom)