• Minimálny vek psa na skúške:
  OBZ-A: 7 mesiacov
  OBZ-B: 9 mesiacov
  OBZ-C: 10 mesiacov
  OB1 a OB2: 12 mesiacov
  OB3: 18 mesiacov
 • Podmienka začipovania psa v zmysle § 19, ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Podmienky účasti na skúškach OB: http://skj.sk/documents/SMERNICA_SKJ_k_udelovaniu_titulu_Majster_SR.pdf

Účasť pretekára a psa na skúške OB je podmienená predložením týchto dokumentov:
1) Petpass / Vakcinačná knižka psa s platnými očkovaniami podľa propozícií akcie
2) Potvrdenie o poslednej vykonanej skúške OB (doložiť na požiadanie)
3) Výkonnostná knižka psa / Pracovná knižka psa / Príloha k preukazu pôvodu (povinná od triedy 2)
4) Preukaz o pôvode psa (platí pre psov s preukázateľným pôvodom)