2021_online pracovné stretnutie / záznam bude doplnený po schválení v komisii FCI

2020_plánované stretnutie pracovnej komisie v Rusku, 27.-28.6.2020 sa neuskutočnilo z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19