Úplný aktualilzovaný zoznam rozhodcov je uvedený na stránke ZŠK SR:
https://zsksr.sk/zsk-sr/rozhodcovia/

ROZHODCOVIA OBEDIENCE – oprávnenie posudzovať národné aj medzinárodné podujatia, aj podujatia so zadaním titulu CACIOB:
Pavel Tamáši, Ing. / od 2008
Ingrid Tamášiová, Ing. /od 2008
Karin Ďurčanská, MUDr. / od 2010
Jozef Olearčin /od 2008

ROZHODCOVIA OBEDIENCE – oprávnenie posudzovať iba národné podujatia, nie podujatia so zadaním titulu CACIOB:
Martina Pechová, Bc. et Bc. / od 2023

ROZHODCOVIA RALLY OBEDIENCE – oprávnenie posudzovať národné podujatia:
Ingrid Tamášiová, Ing. / od 2023
Martina Kolevová / od 2024