Iba pre rok 2023 platí a vystavuje sa na požiadanie dolu uvedené Potvrdenie o vykonaní skúšky Rally Obedience.
Od roku 2024 bude musieť mať každý pes prihlásený na skúšku povinne vystavenú výkonnostnú knižku (VK). Viac o VK pozri v záložke FAQ.

Pre kategóriu „JUNIOR“ sa použijú uvedené tlačivá s označením „JUNIOR“ pod triedou (napr. „ROB junior“, RO1 junior, a pod.)