Vyžiadanie zahraničného rozhodcu na oficiálne akcie obedience v SR zabezpečí ZŠK prostredníctvom SKJ. Člen ZŠK, ktorý oficiálnu akciu Obedience / Rally Obedience organizuje, zašle na ZŠK písomnú žiadosť o vyžiadanie zahraničného rozhodcu. Tlačivo je zverejnené na stránke SKJ (https://skj.sk/sk/dokumenty/agenda-klubov/)