Vyžiadanie zahraničného rozhodcu na oficiálne akcie obedience v SR zabezpečí ZŠK prostredníctvom SKJ. Člen ZŠK, ktorý oficiálnu akciu obedience organizuje, zašle na ZŠK písomnú žiadosť o vyžiadanie zahraničného rozhodcu ( Pravidlá pre usporiadanie a priebeh akcií OB v SR, bod 4.2.1.)