Oficiálne vyjadrenie prezidentky FCI Komisie pre Obedience

  • Home
  • Oficiálne vyjadrenie prezidentky FCI Komisie pre Obedience

Vzhľadom na súčasnú situáciu, keď takmer na celom svete krajiny bojujú proti veľmi vážnej pandémií prezidentka FCI Komisie pre Obedience zasiela delegátom jednotlivých krajín/členom Komisie vyjadrenie k pripravovaným podujatiam:

  • míting medzinárodných rozhodcov, plánovaný 24.- 26.4.2020 V Nemecku – preložený na 9.– 11.10.2020
  • pracovné stretnutie FCI komisie pre Obedience plánované 27. – 28. 6.2020 v Petrohrade – zrušené
  • MS Obedience 2020 v Španielsku – prípravy prebiehajú. Keďže predikcia vývoja vzhľadom na preventívne opatrenia v jednotlivých krajinách nie je jednoznačná, treba sa pripraviť na alternatívu, že tohoročné majstrovstvá budú posunuté, alebo zrušené.

Plné znenie listu prezidentky je TU