OZNAM o školení rozhodcov a stewardov ZŠK SR pre Obedience v roku 2021 (nový skúšobný poriadok OB od 2022)

  • Home
  • OZNAM o školení rozhodcov a stewardov ZŠK SR pre Obedience v roku 2021 (nový skúšobný poriadok OB od 2022)

Dňa 1.1.2022 vstúpia do platnosti nové FCI skúšobné pravidlá pre Obedience. Nadväzne na zmeny dochádza k aktualizácií skúšobného poriadku Obedience v SR.

Vzhľadom na termín budúcoročných majstrovstiev sveta (22.-26.6.2022, Dánsko – Århus), ktoré sa uskutočnia podľa nových FCI pravidiel a najmä preto, že nové pravidlá v základe menia niektoré cviky, rozhodli sme sa uskutočniť školenie rozhodcov a stewardov ZŠK SR v čo najskoršom čase po zasadnutí pracovnej komisie FCI pre obedience (komisia zasadala online 3. -5.12.2021) . Vzhľadom na koronu a situáciu v štáte sme sa rozhodli pristúpiť k školeniu online formou, aby sme odovzdali informácie nevyhnutné na vykonávanie práce rozhodcu a stewarda ZŠK SR podľa nových predpisov. Keďže každý rozhodca ZŠK aicky získava licenciu stewarda ZŠK, a môže teda vykonávať na oficiálnych akciách aj prácu stewarda, obe skupiny účastníkov sme spojili.

Komu je školenie určené:
Súčasne aktívnym rozhodcom ZŠK SR a stewardom ZŠK SR, ktorí v posledných dvoch rokoch (v zmysle štatútu stewarda) v zmysle čl.3, bod 4, povinnosti stewarda najmenej raz v období 2 rokov aktívne stewardovali oficiálnu akciu Obedience. Taktiež je určené novým čakateľom na licenciu stewarda ZŠK SR, ktorý v tomto roku úspešne absolvovali písomné testy (budú informovaní mailom).

Pokiaľ steward s licenciou ZŠK posledné 2 roky nestewardoval oficiálnu akciu pod ZŠK SR (a to ani ako pomocný steward), aicky mu licencia stewarda ZŠK SR zanikla. Títo stewardi – bez vykázania aktívnej práce počas minulých 2 rokov – sa môžu v roku 2022 opäť uchádzať o licenciu, avšak musia absolvovať teoretické testy a praktickú časť pod vedením komisárov pre školenie stewardov ZŠK SR.

Školenie sa uskutoční:
Dátum semináru: 28. december 2021 (začiatok 17:00 – predpokladané ukončenie 21:00)
Dátum večera otázok a odpovedí: 29. december 2021 (začiatok 17:00)
Link na prihlasovanie: https://forms.gle/xfhRtd8B5AH6YBXF7
Uzávierka prihlasovania: 22. december 2021

Na základe prihlášky zaslanej elektronicky bude účastníkom zaslaná elektronická pozvánka do vitruálnej miestnosti školenia po dátume uzávierky.

V prípade, že sa aktívne činní rozhodcovia alebo stewardi školenia nezúčastniaich činnosť bude pozastavená až do budúceho preškolenia (v súčasnosti sa ďalší seminár neplánuje uskutočniť v roku 2022).

Aktívni rozhodcovia a stewardi za posledné 2 roky:

ROZHODCOVIA ZŠK : P. Tamáši, I.Tamášiová, Karin Ďurčanská, J.Olearčin

STEWARDI ZŠK: L. Krampe, V.Vallová, Ingrid Ďurčanská, B.Baloghová