OZNAM pre záujemcov o licenciu rozhodcu / stewarda OB v ZŠK SR

  • Home
  • OZNAM pre záujemcov o licenciu rozhodcu / stewarda OB v ZŠK SR

Vzhľadom k situácií, ktorá sa vyvíja v súvislosti s COVID-19 a pravdepodobne nebude znovu možné neobmedzene sa stretnúť naprieč SR, rozhodli sme sa výjsť v ústrety záujemcom o získanie licencie rozhodcu / stewarda Obedience v ZŠK SR a pristúpili sme k školeniu/testovaniu formou online.
Uzávierka prihlášok je 17.10.2021

PODMIENKY pre získanie licencií sú nasledovné:

ROZHODCA pre OBEDIENCE v ZŠK SR (pôsobnosť pod FCI)

Minimálne podmienky prijatia na skúšky rozhodcu Obedience SR:

1. Noví rozhodcovia:
– vek najmenej 25 rokov
– občan SR
– bezúhonnosť
– psychická a fyzická spôsobilosť
– člen ZO pod ZŠK SR
– absolvovanie psychlogického testu u zmluvnej psychologičky
– zložená skúška Obedience v triede OB2 (FCI) najmenej v známke VD
– krátky kynologický životopis
– zaslanie prihlášky s kontatknými údajmi (súčasť prihlášky)
– po úspešne zvládnutých písomných testoch absolvovanie hospitácií u certifikovaného rozhodcu Obedience (FCI)

2. Rozšírenie kvalifikácie súčasných rozhodcov z výkonu (IGP, SVV, SMP):
– vek najmenej 23 rokov
– občan SR
– bezúhonnosť
– psychická a fyzická spôsobilosť
– člen ZO pod ZŠK SR
– zložená skúška z výkonu II.stupeň (IPO? SVV, SMP)
– krátky kynologický životopis
– zaslanie prihlášky s kontatknými údajmi (súčasť prihlášky)
– po úspešne zvládnutých písomných testoch absolvovanie hospitácií u certifikovaného rozhodcu Obedience (FCI)

STEWARD pre OBEDIENCE v ZŠK SR (pôsobnosť pod FCI):
– vek od 16 rokov (do 18. roku pôsobí ako pomocný steward, nemôže pôsobiť ako hlavný steward lebo vedúci skúšky)
– občan SR
– bezúhonnosť
– psychická a fyzická spôsobilosť
– krátky kynologický životopis (súčasť prihlášky)
– po úspešne zvládnutých písomných testoch absolvovanie praktickej časti na stewardovanom tréningu pod dohľadom skúšobného komisára

Skúšky budú prebiehať v dvoch častiach:

1. Teoretická písomná skúška (oblasti):
-história a súčasnosť kynológie v SR, všeobecná zdravoveda u psov, ustanovenia platného skúšobného poriadku Obedience

2. Praktická časť:
Licencia rozhodcu : hospitácie u aktívne pôsobiacich rozhodcov.
Licencia stewarda: praktická práca stewarda na stewardovanom tréningu, plán rozmiestnenia cvikov na ploche, povelová technika a stewardovanie konkrétneho cviku.

Skúšky adeptov budú posudzovať skúšobní komisári.
Termíny praktickej skúšky stewardov (zrejme podľa krajov) budú oznámené prihláseným podľa aktuálnej zdravotnej situácie.

Výnimku z uvedených podmienok pre pridelenie licencie rozhodcu môže schváliť iba Prezídium ZŠK SR na základe opodstatnených dôvodov. 

Prihlasovanie: https://forms.gle/K4ZVUtWFsN55egZq6

Vydanie licencie (preukazu ZŠK SR) podleiha spoplatneniu podľa sadzobníka ZŠK SR.