POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom a priateľom, ktorí nám v roku 2020 poukázali svoj 2% podiel zo zaplatenej dane z príjmov. ĎAKUJEME a informujeme, že prijaté finančné prostriedky budú v nasledujúcich obdobiach použité na:

*podporu a propagáciu kynologického športu OBEDIENCE v SR

*podporu nového kynologického športu na Slovensku „RALLY OBEDIENCE“, ktorý sa oficiálne podarilo zaradiť od 1.1.2021 medzi ostatné odvetvia kynológie v SR pod hlavičku FCI

*zorganizovanie oficiálnych podujatí (pretekov, skúšok, seminárov, vzdelávacích podujatí, prezentačných podujatí a pod.)

*ocenenie úspešných športových dvojíc Obedience a Rally Obedience

*rozvoj a podporu mládeže

*spoluprácu s chovateľskými klubmi v SR v oblasti športovej prípravy

SRDEČNE ĎAKUJEME !