PODIEL ZO ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMU (2%) – príspevok, ktorým podporíte rozvoj Obedience na Slovensku

  • Home
  • PODIEL ZO ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMU (2%) – príspevok, ktorým podporíte rozvoj Obedience na Slovensku

Ďakujeme , že ste sa rozhodli poukázať svoje 2% zo zaplatenej dane z prjmov na rozvoj kynologického športu Obedience. Prostriedky získané týmto spôsobom budú použité najmä na financovanie:
1. národných a medzinárodných pretekov a skúšok Obedience v roku 2020
2. vzdelávania v oblasti metodiky výcviku Obedience
3. prezentácií kynologického športu Obedience v SR a zahraničí.

Údaje o prijímateľovi podielu z dane
Obchodné meno (názov): Obedience Slovakia
IČO: 42186030
Právna forma: občianske združenie
Sídlo – ulica: Reca
Súpisné / orientačné číslo: 640
PSČ: 925 26
Obec: Reca

Ostatné tlačivá na poukázanie 2 % : http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
– fyzická osoba podávajúca daňové priznanie sama za seba (bod 2)
– dobrovoľník (bod 3)
– právnická osoba (bod 4)