VYHLÁSENIE NOVÉHO SÚŤAŽNÉHO PROGRAMU „RALLY OBEDIENCE ŠAMPIÓN 2023“ – ROŠ 2023

  • Home
  • VYHLÁSENIE NOVÉHO SÚŤAŽNÉHO PROGRAMU „RALLY OBEDIENCE ŠAMPIÓN 2023“ – ROŠ 2023

Kvalifikačné obdobie je vyhlásené od 1. januára 2023 do 20. decembra 2023.

ROŠ je otvorený pre všetkých psov, ktoré spĺňajú vek účasti podľa skúšobného poriadku  ZŠK SR.

Súťaží sa podľa skúšobného poriadku ZŠK SR a do celkového hodnotenia sa započítavajú body iba zo slovenských oficiálnych podujatí (FCI). Všetky hodnotené tímy musia mať trvalý pobyt v SR.

Počas kvalifikačného obdobia sa dvojica musí zúčastniť aspoň 3 FCI podujatí v SR a na každom získať výsledok minimálne 90 bodov, aby sa mohla zúčastniť záverečného vyhodnotenia.
Titul „ROŠ“ sa zadáva za každú triedu (tzn. napr. 3×90 v ROB a pod.)

Vyhodnotenie a ocenenia:

Uzávierka kvalifikačného obdobia je 20. decembra 2023. Po tomto dátume sa výsledky do celkového hodnotenia už nezapočítajú pre vyhodnotenie za rok 2023.

Výsledky z jednotlivých podujatí organizátor zašle na e-mailovú adresu: rallyobedience.sk@gmail.com .

Finálne výsledky budú zverejnené najneskôr do 31. decembra 2023 na národnej internetovej stránke  www.dog-obedience.sk .

Pri rovnosti v súčte bodov sa uprednostní lepší súčet dosiahnutých časov z 3 podujatí.

Ocenené tímy získajú kokardy podľa jednotlivých tried (farebne odlíšené) a najlepšie hodnotený tím v najvyššej zúčastnenej úrovni bude ocenený pohárom (pri rovnosti najvyššieho hodnotenia za jednotlivý pretek rozhodne súčeť bodov celkom).

Titul „ROŠ“ (ROŠ-B, ROŠ-1, ROŠ-2, ROŠ-3) bude potvrdený aj diplomom.