NÁRODNÝ STUŽKOVÝ ŠPECIÁL 2024 – vyhlásenie kritérií

  • Home
  • NÁRODNÝ STUŽKOVÝ ŠPECIÁL 2024 – vyhlásenie kritérií

Hodnotiace obdobie je vyhlásené od 20. januára 2024 do 20. decembra 2024.

NSŠ je otvorený pre všetkých psov, ktoré spĺňajú vek účasti podľa skúšobného poriadku  ZŠK SR.

Súťaží sa podľa skúšobného poriadku ZŠK SR a do celkového hodnotenia sa započítavajú body iba zo slovenských oficiálnych podujatí (FCI) organizovaných na území SR. Všetky hodnotené tímy musia mať trvalý pobyt v SR.

Do záverečného vyhodnotenia sa tím prihlási vyplnením a zaslaním formulára za každý tím jednotlivo po 20.12.2024 Formulár je zverejnený na národnej stránke www.dog-obedience.sk. Uzávierka zaslania formulára bude oznámená na FB – Rally Obedience Slovakia a na národnej stránke.  

Vyhodnotenie a ocenenia:

Aby mohli byť tímy zaradené do koncoročného hodnotenia, je dôležité, aby organizátor do 14 dní po ukončení podujatia zaslal výsledky v excelovskej tabuľke na e-mailovú adresu: rallyobedience.sk@gmail.com . Tabuľka musí obsahovať: meno psovoda, meno psa, plemeno, pohlavie psa, dosiahnuté body a dosiahnutý čas (uvedenú tabuľku môže nahradiť aj Súpiska v exceli alebo výsledková listina v exceli).

Uzávierka hodnotiaceho obdobia je 20. decembra 2024. Po tomto dátume sa výsledky do celkového hodnotenia už nezapočítajú pre ocenenie za rok 2024.

Pre vyhodnotenie prvých troch miest v každej trieda sa berie do úvahy celkový bodový výsledok, ktorý pozostáva zo súčtu všetkých bodov získané na pretekoch, ktoré tím absolvoval. Konečné poradie sa určí za každú triedu samostatne.

Tímy umiestnené na prvých troch priečkach v každej triede budú ocenené farebnými koncoročnými stužkami a osvedčením. Samostatne sa hodnotí kategória „juniori“, pričom podmienky hodnotenia sú rovnaké ako pre kategóriu „dospelí“.   

Pri rovnosti sčítaných bodov rozhodne počet absolvovaných pretekov. Lepšie hodnotenie získava tím, ktorí absolvoval menej pretekov.

Finálne výsledky budú zverejnené najneskôr do 31. decembra 2024 na národnej internetovej stránke  www.dog-obedience.sk .