1Novinky 2022

Seminár: Rally Obedience z pohľadu rozhodcu

Cieľová skupina: prioritne rozhodcovia ZŠK SR, v prípade voľnej kapacity a po schválení účasti organizátorom má možnosť zúčastniť sa aj verejnosť (bez získania licencie).  Termín:          17. december 2022  (cca 8:30 – 14:00) Miesto:           Ranč Nový Dvor, Malý Lapáš Lektorka:       Petra Nossian  (AT) Uzávierka prihlášok: 9. december 2022 Bližšie informácie ...
Read more

Poukázanie 2% z dane – TLAČIVÁ

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať nám 2%-ný podiel zo svojej zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2021. Daňovník – fyzická osoba, ktorému zamestnávateľ, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, predkladá VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby do 30. apríla po skončení ...
Read more

Skúšobné pravidlá Obedience od 1.1.2022

Na stránke v časti „Skúšobný poriadok“ (https://dog-obedience.sk/skusobny-poriadok/) sú zverejnené nové skúšobné pravidlá a usmernenia pre triedy OBZ, FCI-OB1, FCI-OB2, FCI-OB3 platné od 1.1.2022. Dokumenty boli schválené na zasadnutí Prezídia ZŠK SR dňa 16.12.2021. Aktualizované dokumenty budú zverejnené následne (Potvrdenie o skúške, Pravidlá organizovania oficiálnych podujatí OB v SR a pod. ...
Read more