Seminár: Rally Obedience z pohľadu rozhodcu – NEWS!!!

  • Home
  • Seminár: Rally Obedience z pohľadu rozhodcu – NEWS!!!

Cieľová skupina: prioritne rozhodcovia ZŠK SR, v prípade voľnej kapacity a po schválení účasti organizátorom má možnosť zúčastniť sa aj verejnosť (bez získania licencie). 

Termín:          17. december 2022  (cca 8:30 – 14:00)

Miesto:           Ranč Nový Dvor, Malý Lapáš

Lektorka:       Petra Nossian  (AT)

Uzávierka prihlášok: 9. december 2022

Rozhodcovia ZŠK SR pre Obedience – účastníci seminára 17.12.2022, ktorí splnia ďaľšiu podmienku, t.j. aspoň jednu hospitáciu u FCI rozhodcu, ktorý najmenej 2 roky aktívne posudzuje všetky triedy v Rally Obedience – získajú pre rok 2023 oprávnenie na posudzovanie Rally Obedience v Slovenskej republike pre triedy RO-začiatočníci a RO1.

Aktívne pôsobiaci rozhodcovia ZŠK pre Obedience, ktorí sa nezúčastnili uvedeného seminára, oprávnenie posudzovať oficiálne podujatia Rally Obedience v Slovenskej republike pre triedy RO-začiatočníci a RO1 v roku 2023 získajú až po absolvovaní troch hospitácií u FCI rozhodcu, ktorý najmenej 2 roky aktívne posudzuje všetky triedy v Rally Obedience.

Podmienky licencie posudzovať RO v SR od roku 2024 budú stanovené v IV.štvrťroku 2023.