Seminár: Rally Obedience z pohľadu rozhodcu

  • Home
  • Seminár: Rally Obedience z pohľadu rozhodcu

Cieľová skupina: prioritne rozhodcovia ZŠK SR, v prípade voľnej kapacity a po schválení účasti organizátorom má možnosť zúčastniť sa aj verejnosť (bez získania licencie). 

Termín:          17. december 2022  (cca 8:30 – 14:00)

Miesto:           Ranč Nový Dvor, Malý Lapáš

Lektorka:       Petra Nossian  (AT)

Uzávierka prihlášok: 9. december 2022

Bližšie informácie v časti https://dog-obedience.sk/vzdelavanie-skusky/