Prihlasovanie podujatí do NÁRODNÉHO STUŽKOVÉHO ŠPECIÁLU 2024 (NSŠ 2024)

  • Home
  • Prihlasovanie podujatí do NÁRODNÉHO STUŽKOVÉHO ŠPECIÁLU 2024 (NSŠ 2024)

Kalendár kynologických akcií ZŠK SR (KKA) na rok 2024 je tesne pred schvaľovaním členskou schôdzou Zväzu. Oproti minulému roku počet oficiálnych akcií Rally Obedience vzrástol takmer trojnásobne. Preto už nie je možné poskytovať stužky za účasť pre všetkých účastníkov/psovodov zdarma.

Vyzývame preto kynologické kluby, ktoré majú nahlásené termíny v KKA, aby sa najneskôr
do 20. marca 2024 písomne vyjadrili, či sa chcú zapojiť do Národného Stužkového Špeciálu 2024.

Svojím písomným súhlasom zároveň akceptujú tieto podmienky:

  • Najneskôr 14 dní pred konaním podujatia nahlásia konečný počet prihlásených psovodov  (kvôli včasnému vyhotoveniu a zaslaniu stužiek).
  • Súhlasia so zaslaním stužiek na dobierku vrátane nákladov na výrobu a poštovného. Hodnota nákladov zhotovenia jednej stužky je 1 EUR.
  • Farba stužky je v kompetencii zhotoviteľa, ak nevie zabezpečiť farebnosť, akú požaduje usporiadateľ (z dôvodu, že na zhotovenie stužiek sa používa nie bežný, ale špeciálny materiál).

Pre zaslanie súhlasu o zapojení sa do NSŠ, ako aj zaslanie ostatných požadovaných informácií počas roka (výsledky z akcií pre vyhodnotenie programov NSŠ 2024 a ROŠ 2024) bude aktívna e-mailová adresa: rallyobedience.sk@gmail.com .

Pre kluby, ktoré usporiadajú mimoriadne skúšky/akcie RO počas roka 2024 a budú sa chcieť zapojiť do NSŠ, nahlásenie záujmu o zaradenie do programu treba zaslať hneď po schválení termínu podujatia v ZŠK.  

Súhlas so zapojením sa do NSŠ je nutné zaslať z dôvodu aktualizácie zoznamu podujatí na stránke www.dog-obedience.sk , ktoré slúži na informovanie psovodov a ostatnej kynologickej verejnosti.
Preto prosíme, zasielajte aj odpoveď, ak nechcete byť ako kynologický klub s Vašou akciou zaradený do NSŠ.

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme úspešný rallíčkový rok.