Obnovená Liga OBEDIENCE

  • Home
  • Obnovená Liga OBEDIENCE

Ak sa pripravujete so svojím psom na skúšky Obedience, zbystrite pozornosť. V roku 2023 prináša Obedience Slovakia staronovú súťaž.  Pre pretekárov sme obnovili populárnu a vyhľadávanú súťaž Liga Obedience. V krátkosti vám predstavíme pravidlá, ako sa môžete so svojím psom Ligy zúčastniť a získať na konci pretekárskej sezóny titul víťaza Ligy Obedience za daný rok.

Zúčastniť sa Ligy Obedience je veľmi jednoduché. Stačí ak ste slovenskej národnosti, prihlásite sa a zúčastnite preteku alebo skúšky Obedience na Slovensku, ktorá je organizovaná pod záštitou Zväzu športovej kynológie SR a nachádza sa v kalendári kynologických akcií. Ak získa pretekár na akcii body, tieto sa mu automaticky prirátajú do súčtu bodov. Takýmto spôsobom môže pretekár zbierať body na pretekoch alebo skúškach po celý rok. Na konci roka (celej súťažnej sezóny) sú súčty bodov vyhodnocované v jednotlivých triedach a teda zvlášť pre OBZ A, OBZ B, OBZ C, OB1, OB2 a OB3. Ak pretekár dosiahne najvyšší počet bodov za daný rok vo svojej triede, bude mu udelený titul Víťaza Ligy Obedience. Obedience Slovakia tak bude udeľovať ročne až 6 nových diplomov. Víťazi Ligy jednotlivých tried môžu potom poslať na mail koordinátora Ligy Obedience svoju fotku so psom. Všetci víťazi budú zverejnení po celý ďalší rok na stránke Obedience Slovakia. Na stránke Obedience Slovakia budú tiež uvedené prvé, druhé a tretie miesto udelené na Lige Obedience z každej triedy aj s počtom bodov.  Pre organizátora kynologickej akcie z toho vyplýva jedna nová povinnosť, a to zasielať výsledky koordinátorovi Ligy Obedience na mailovú adresu liga.obedience@gmail.com, z akcií, ktoré sú otvorené pre všetky plemená vrátane krížencov alebo akcií kde sú paralelne organizované preteky pre psov s preukazom pôvodu a krížencov. Koordinátor bude všetky zaslané výsledky z pretekov Obedience zbierať, triediť a na konci roka vyhodnocovať podľa už zmienených pravidiel. 

autor: Martina Pechová