RALLY OBEDIENCE ŠAMPIÓN 2024 – vyhlásenie kritérií

  • Home
  • RALLY OBEDIENCE ŠAMPIÓN 2024 – vyhlásenie kritérií

RALLY OBEDIENCE ŠAMPIÓN 2024 – „ROŠ 2024“

Hodnotiace obdobie je vyhlásené od 20. januára 2024 do 20. decembra 2024.

ROŠ je otvorený pre všetkých psov, ktoré spĺňajú vek účasti podľa skúšobného poriadku  ZŠK SR.

Súťaží sa podľa skúšobného poriadku ZŠK SR a do celkového hodnotenia sa započítavajú body iba zo slovenských oficiálnych podujatí (FCI) organizovaných na území SR. Všetky hodnotené tímy musia mať trvalý pobyt v SR.

Do záverečného vyhodnotenia sa môže prihlásiť tím, ktorý v hodnotiacom období roku 2024 získal výsledok minimálne 90 bodov najmenej na 5-tich podujatiach organizovaných na Slovensku kynologickým klubom združeným v ZŠK SR.

Vyhodnotenie a ocenenia:

Aby mohli byť tímy zaradené do koncoročného hodnotenia, je dôležité, aby organizátor do 14 dní po ukončení podujatia zaslal výsledky v excelovskej tabuľke na e-mailovú adresu: rallyobedience.sk@gmail.com . Tabuľka musí obsahovať: meno psovoda, meno psa, plemeno, pohlavie psa, dosiahnuté body a dosiahnutý čas (uvedenú tabuľku môže nahradiť aj Súpiska v exceli alebo výsledková listina v exceli).

Uzávierka hodnotiaceho obdobia je 20. decembra 2024. Po tomto dátume sa výsledky do celkového hodnotenia už nezapočítajú pre ocenenie za rok 2024.

Poradie pri „ROŠ“ sa nestanovuje, ocenené tímy získajú kokardu a certifikát o získaní titulu. Finálne výsledky budú zverejnené najneskôr do 31. decembra 2024 na národnej internetovej stránke  www.dog-obedience.sk .