Monthly Archives: jún 2024

TRANSPARENTNÉ ÚČTY

Na podporu kynologických športov združených v ZŠK SR boli otvorené transparentné účty, na ktoré je možnosť prispieť finančnou čiastkou viazanou na účel určený poskytovateľom. Viac informácií o možnosti prispieť na rozvoj a podporu jednotlivých kynologických odvetví nájdete na stránke ZŠK SR: https://zsksr.sk/transparentne-ucty/
Read more