Yearly Archives: 2024

TRANSPARENTNÉ ÚČTY

Na podporu kynologických športov združených v ZŠK SR boli otvorené transparentné účty, na ktoré je možnosť prispieť finančnou čiastkou viazanou na účel určený poskytovateľom. Viac informácií o možnosti prispieť na rozvoj a podporu jednotlivých kynologických odvetví nájdete na stránke ZŠK SR: https://zsksr.sk/transparentne-ucty/
Read more

ĎAKUJEME, ak sa rozhodnete venovať nám svoje 2%

ĎAKUJEME, ak sa rozhodnete Vaším 2% podielom z daní podporiť oficiciálne FCI športy – OBEDIENCE a RALLY OBEDIENCE na Slovensku. Tlačivá nájdete tu: alebo na stránke Finančnej správy tu: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html#r910a Údaje o nás ako prijímateľa podielu sa oproti minulému roku nezmenili:Obedience Slovakia, právna forma: občianske združenie, IČO: 42186030 Váš poukázaný ...
Read more

Prihlasovanie podujatí do NÁRODNÉHO STUŽKOVÉHO ŠPECIÁLU 2024 (NSŠ 2024)

Kalendár kynologických akcií ZŠK SR (KKA) na rok 2024 je tesne pred schvaľovaním členskou schôdzou Zväzu. Oproti minulému roku počet oficiálnych akcií Rally Obedience vzrástol takmer trojnásobne. Preto už nie je možné poskytovať stužky za účasť pre všetkých účastníkov/psovodov zdarma. Vyzývame preto kynologické kluby, ktoré majú nahlásené termíny v KKA, aby ...
Read more