ĎAKUJEME, že Vaším podielom 2% podporíte rozvoj OBEDIENCE a RALLY OB na Slovensku

  • Home
  • ĎAKUJEME, že Vaším podielom 2% podporíte rozvoj OBEDIENCE a RALLY OB na Slovensku

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať nám 2%-ný podiel zo svojej zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022.

Údaje o prijímateľovi podielu sa oproti minulému roku nezmenili:
Obedience Slovakia, právna forma: občianske združenie, IČO: 42186030

Daňovník – fyzická osoba, ktorému zamestnávateľ, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, predkladá VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia (teda do 30.4.2023) na príslušný Daňový úrad v mieste svojho bydliska).
Prílohou tohto vyhlásenia je POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, vystavené zamestnávateľom v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Daňovník, ktorý si zostavuje a podáva daňové priznanie sám (fyzická osoba) a daňovník právnická osoba – podávajú Vyhlásenie, ktoré je už súčasťou daňového priznania – do 31. marca 2023.

Váš poukázaný podiel bude použitý na podporu a rozvoj kynologických športov a podujatí OBEDIENCE a RALLY OBEDIENCE na Slovensku. ĎAKUJEME!