Postupový kľúč a podmienky reprezentácie pre účasť na majstrovstvá sveta v Obedience

  • Home
  • Postupový kľúč a podmienky reprezentácie pre účasť na majstrovstvá sveta v Obedience

Postupový kľúč pre výber reprezentácie na majstrovstvách sveta v Obedience pre rok 2024 je stanovený z výsledkov 2 kvalifikačných pretekov. Do konečného poradia pretekárov sa započíta jeden lepší výsledok z kvalifikačných pretekov.
Počíta sa len výsledok z pretekov, kde bolo dosiahnuté bodové hodnotenie minimálne 213 bodov a viac.

Pri rovnosti bodov viacerých pretekárov sa konečné poradie zostaví podľa nasledovného pravidla:  Bodový výsledok z majstrovstiev ZŠK SR 24. septembra 2023, následne vybrané cviky v zmysle skúšobného poriadku, následne los.

Podmienky nominácie do reprezentácie pre účasť na MS OB :
– psovod musí byť občanom SR (rezident)
– psovod musí byť prostredníctvom základnej kynologickej organizácie (ZO) riadnym členom ZŠK SR t.j. evidovaný v ZŠK SR v zozname členov danej ZO,  pred prvým kvalifikačným pretekom. 
– pes, v čase konania majstrovstiev byť dosiahnuť vek najmenej 15 mesiacov a zapísaný slovenskej plemennej knihe aspoň 6 mesiacov pre majstrovstvami.
 V prípade úspešnej nominácie do reprezentácie SR psovod podpisom súhlasí so Štatútom reprezentanta SR v športovej kynológii.