NÁRODNÝ STUŽKOVÝ ŠPECIÁL RALLY OBEDIENCE 2023

  • Home
  • NÁRODNÝ STUŽKOVÝ ŠPECIÁL RALLY OBEDIENCE 2023

Pre súťaživých a tých, ktorý sa radi zúčastňujú spoločných akcií s určitým konečným, cieľom, ale nikdy nekončiacou zábavou, sme od roku 2023 pripravili kontinuálne súťaženie v Rally Obedience „Národný stužkový špeciál“.

Podstata spočíva v zbieraní saténových stužiek za účasť na oficiálnych slovenských podujatiach (skúšky, preteky) v Rally Obedience za jednotlivé roky, za ktoré sa súťaž bude konať. Na každej stužke budú uvedené informácie o podujatí. Prví traja umiestnení budú mať na stužke uvedené aj dosiahnuté poradie.
Počas nasledujúcich rokov budú zúčastnení zbierať farebne odlíšené stužky a na konci každého roka budú vyhodnotení za účasť podľa počtu pretekov za daný rok.

Pre rok 2023 bolo zatiaľ vyhlásených 8 oficiálnych podujatí (FCI), zverejnené sú v kalendári kynologických akcií ZŠK (https://zsksr.sk/kalendar) a na národnej stránke (https://dog-obedience.sk/kalendar-podujati).
Ďalší záujemcovia/usporiadatelia o zorganizovanie podujatia sú vítaní. Každá oficiálna akcia musí byť uvedená v kalendári kynologických akcií ZŠK SR.

O zhotovenie a zaslanie stužiek pre pretekárov za účasť na konkrétnom podujatí môže organizátor požiadať mailom po svojej uzávierke najneskôr 10 dní pred konaním pretekov na e-mailovej adrese: rallyobedience.sk@gmail.com.

Farba stužky za ročné ocenenie za účasť v 1.ročníku (rok 2023) je saténová biela v kombinácií s fabrou za počet účastí na podujatiach.
Farby stužiek na jednotlivých podujatiach počas roka môžu byť rôzne.

Na konci roka 2023 sa vyhodnotí a ocení tím za účasť dvojitou stužkou bez ohľadu na to, aké umiestnenie získal na jednotlivých slovenských akciách Rally Obedience počas roka:
– za účasť na všetkých podujatiach v roku 2023 (zatiaľ 8 pretekov) – červená stužka v kombinácií so saténovou bielou
– za účasť na viac ako 2/3 podujatí (5 až 7 pretekov) – modrá stužka v kombinácií so saténovou bielou
– za účasť na 1/2 podujatí (4 pretekov) – zelená stužka v kombinácií so saténovou bielou

Podmienky pre ročné hodnotenie (1.ročník je rok 2023):

  • Hodnotiace obdobie je v roku 2023 vyhlásené do 20.decembra 2023.
  • Všetky hodnotené tímy musia mať trvalý pobyt v SR.
  • Do celkového hodnotenia sa započítava účasť iba zo slovenských oficiálnych podujatí (FCI).
  • Uzávierka kvalifikačného obdobia je 20. decembra 2023. Po tomto dátume sa výsledky do celkového hodnotenia už nezapočítajú pre hodnotenie 1. ročníka Stužkového špeciálu.
  • Usporiadateľ je povinný najneskôr do 14 dní po ukončení podujatia odoslať výsledky na e-mailovú adresu: rallyobedience.sk@gmail.com
  • Finálne výsledky budú zverejnené najneskôr do 31. decembra 2023 na národnej internetovej stránke  www.dog-obedience.sk .