Monthly Archives: december 2020

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom a priateľom, ktorí nám v roku 2020 poukázali svoj 2% podiel zo zaplatenej dane z príjmov. ĎAKUJEME a informujeme, že prijaté finančné prostriedky budú v nasledujúcich obdobiach použité na: *podporu a propagáciu kynologického športu OBEDIENCE v SR *podporu nového kynologického športu na Slovensku „RALLY OBEDIENCE“, ktorý ...
Read more