Vitajte na stránke Obedience SR
Skúšky adeptov na nových stewardov v roku 2019

 

Propozície : ............... Prihlasovací formulár: https://goo.gl/forms/Er3K5cLyAmPpwqw72

 

Skúšky adeptov na stewarda ZŠK SR sa uskutočnia v týchto termínoch:

 

1. termín:   7.4.2019  Bratislava

2. termín:   17.8.2019  Turčianske Teplice


 
Preškolenie stewardov v roku 2019

 

Preškolenie stewardov v roku 2019 je povinné pre všetkých, ktorí v minulosti získali licenciu stewarda a naďalej sa chcú venovať stewardovaniu.

Nepeškoleným stewardom bude licencia pozastavená, do 2 rokov nepeškolenia - zrušená.

 

Propozície: .................... Prihlasovací formulár: https://goo.gl/forms/qiGgeSNUlTX6k1jq1


Termíny konania:

1. termín:   7.4.2019  Bratislava

2. termín:   17.8.2019  Turčianske Teplice


 

 


 
Oficiálne skúšky / preteky Obedience v roku 2019

Výsledky z oficiálnych akcií ZŠK SR na zverejnenie zasielajte na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Nezaslané výsledky nebudú zaradené do koncoročnej štatistiky, ktorá je súčasťou záverečnej správy o činnosti a celkového vyhodnotenia dvojíc

tum Miesto Organizátor (názov ZO) Doplňujúce informácie (druh akcie, kontaktná osoba) Rozhodca Steward

Propozície

Prihláška

VÝSLEDKY
20.1.2019 Pezinok RSDC MIMORIADNY TERMÍN - Červené obedience závody
preteky so zadaním skúšky
Denisa Ružová,  +420 776 633 091, denisa.r.e@seznam .cz
J.Molnárová
Ch.Steinlechner (AT)
Z. Šulková
D. Ružová
výsledky
16.2.2019 Poprad ŠKK Canislog Skúšky Obedience zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!!
Jozef Olearčin, 0905 544 645
K. Ďurčanská x x x
24.2.2019
Incheba Bratislava KK Obedience Slovakia

Halové preteky so zadaním skúšky (OBZ-C,OB1,OB2,OB3)
Silvia Bilačič, 0948 386 705, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

J. Molnárová - ospravedlnená

Ingrid Tamášiová,
Christian Steinlechner (AT)

L.Krampe
M. Pechová

propozície

prihlasovanie

výsledky
28.4.2019

Z POLYTANU SK

Malý Lapáš

KK Obedience Slovakia

Kvalifikačné preteky na Majstrovstvá sveta 2019 v ČR
preteky so zadaním skúšky (OB3, OB2, OB1, OB-Z)
Ingrid Tamášiová, 0948 386 705, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

L.Jánsky (CZ)
P.Tamáši

L.Krampe
V.Vallová

propozície

prihlasovanie

4.5.2019 Poprad ŠKK Canislog

Skúšky Obedience zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!!
Jozef Olearčin, 0905 544 645

K. Ďurčanská x x x
18.5.2019
4.5.2019
Banská Bystrica KK Lovely Dog Preteky so zadaním skúšky
Denisa Fazekašová, 0905 917 520, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
P. Tamáši

L.Krampe

18.5.2019 Košice KK Anička Jarné preteky Obedience so zadaním skúšky
Ingrid Ďurčanská, 0905 651 868
K. Ďurčanská
I.Ďurčanská
L. Krampe

propozície

prihlasovanie

8.6.2019 Trnava RSDC Skúšky Obedience zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!!!!
Denisa Ružová,  +420 776 633 091, denisa.r.e@seznam .cz
P. Tamáši x x x
22.6.2019 Michalovce KK pri SPOŠ Michalovce Skúšky Obedience
Judita Želtvayová, Michalovce, 0908 972 916
K. Ďurčanská
20.7.2019 Turčianske Teplice KK Lovely Dog v spolupráci
s KK Turčianske Teplice
Letné preteky Obedience so zadaním skúšky
Ľudevít Krampe, 0908 276 293, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
I. Tamášiová L. Krampe
14.-15.9.2019
21.-22.9.2019

Z POLYTANU SK

Malý Lapáš

KK Obedience Slovakia Majstrovstvá ZŠK SR v Obedience 2019 (CACIOB)
preteky so zadaním skúšky (OBZ-C, OB1, OB2, OB3)
Ingrid Tamášiová, 0948 386 705, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Petra Scheyrer (AT),

K. Ďurčanská, P. Tamáši

L. Krampe
V. Vallová
14.-15.9.2019
21.-22.9.2019

Z POLYTANU SK

Malý Lapáš
KK Obedience Slovakia

Preteky obedience (iba psy bez preukázaného pôvodu - všetky triedy)
Ingrid Tamášiová, 0948 386 705, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Petra Scheyrer (AT),

K. Ďurčanská, P. Tamáši
L. Krampe
V. Vallová
5.10.2019 Košice RSDC Preteky so zadaním skúšky zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!
Denisa Ružová,  +420 776 633 091, denisa.r.e@seznam .cz
J. Molnárová x x x
19.10.2019 futbalové ihrisko
Tomášov
KK Tomášov v spolupráci
s chovateľským klubom Border Colií
Majstrovstvá SR Border Collií v Obedience 2019
(iba plemeno BOC) - preteky so zadaním skúšky
(OB-Z, OB1,OB2,OB3)   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
rozhodca ZŠK
+zahraničný rozhodca
23.11.2019 Poprad ŠKK Caniskog

Medzinárodné halové preteky Obedience
zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!

K. Ďurčanská x x x
14.12.2019 Pezinok RSDC Preteky so zadaním skúšky zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!
Denisa Ružová,  +420 776 633 091, denisa.r.e@seznam .cz
I. Tamášiová x x x
 
Ďakujeme, že nám darujete svoje 2% v roku 2019 v zúčtovaní za rok 2018

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli 2% z Vašich daní venovať Obedience Slovakia, ktorý je odborným garantom Obedience na Slovensku

 

Vaše 2% sú súčasťou povinného odvodu. Svojím rozhodnutím ste ich nasmerovali na podporu kynologického športu. Prostriedky získané týmto spôsobom budú použité na financovanie:

  1. medzinárodnej súťaže Obedience so zadaním titulu CACIOB
  2. ostatných pretekov a skúšok Obedience v roku 2019
  3. vzdelávania v oblasti metodiky výcviku Obedience
  4. prezentácií Obedience v SR aj v zahraničí.
.Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42186030
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): OBEDIENCE SLOVAKIA
Sídlo - ulica: RECA
Súpisné / orientačné číslo 640
PSČ: 925 26
Obec: RECA

 

.
.
.
.
.
.
.
Tlačivá na poukázanie 2 % (pre ročné zúčtovanie za rok 2018):


VYHLÁSENIE: editovateľné PDF: ........
Vyplnené tlačivo s potvrdením o príjme treba doručiť do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska
Potvrdenie - povinná súčasť vyhlásenia (vystaví zamestnávateľ):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lehoty:

15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami a v rámci ktorého sa poukazujú 2% z dane

 

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

 

30.04.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na Daňový úrad príslušný v mieste bydliska daňovníka.


 
OZNAM pre rozhodcov Obedience (z 30.1.2019)

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie rozhodcov Obedience (povinné pre rozhodcov ZŠK pre obedience), ktoré sa uskutoční 27.4.2019 na Ranči Nový Dvor, Malý Lapáš.

Školenie je spojené s workshopom a otvorené aj pre skúšobných komisárov obedience (nepovinné) .

Predpokladané trvanie: 14:00 - 18:00 hod.

 

NÁVRATKA


 

 
Kritéria hodnotenia a tituly


Čítať celý článok...
 
Skúšobné pravidlá Obedience SR

 

 

 

Národné skúšobné pravidlá Obedience v SR

OB Začiatočníci (A, B, C) - nepovinná trieda

účinnosť od 1.1.2019


 

Medzinárodné skúšobné pravidlá pre triedy

OB1, OB2, OB3

účinnosť od 1.1.2019


Skúšobný poriadok Obedience SR

(aktualizácia verzie z 1.1.2016)

(od 1.2.2017 do 31.12.2018)


Medzinárodné pravidlá Obedience FCI v anglickom

jazyku od 1.2.2017 (aktualizácia verzie z 1.1.2016)