Vitajte na stránke Obedience SR
Koncoročné stretnutie - Ukončenie sezóny 2018

 

Koncoročné stretnutie sa bude konať:

Dátum: 1.12.2018

Miesto: výcvikové centrum Z POLYTANU SK

Predpokladané trvanie: 10:00 - 17:00

Návratka: https://goo.gl/forms/ZFGAXl1vp6BSYI9u2


 

 
Plánované akcie Obedience v roku 2018

Výsledky z oficiálnych akcií ZŠK SR na zverejnenie zasielajte na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Nezaslané výsledky nebudú zaradené do koncoročnej štatistiky, ktorá je súčasťou záverečnej správy o činnosti. 

Dátum Mesto Organizátor (názov ZO) Doplňujúce informácie (druh akcie, kontaktná osoba) Rozhodca / steward
VÝSLEDKY
27.1.2018 Pezinok RSDC Kynologická hala RSDC Halové preteky Winter Cup RSDC
preteky so zadaním skúšky +neoficiálne pretekyOB0
Denisa Ružová, mob.00420776633091, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Iveta Skalická (CZ)
hospitant: Jana Molnárová (SK)

Romana Polická, (CZ)
Martina Pechová, (SK)

Výsledky
18.2.2018

Bratislava

Obedience Slovakia Kvalifikačné preteky o postup na Majstrovstvá sveta 2018
Halové preteky so zadaním skúšky
Ingrid Tkáčová, mob. 0948 386 705,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Pavel Tamáši (SK)

Ludevít Krampe
Martina Pechová

Výsledky
12.5.2018
Banská Bystrica KK Lovely Dog

Skúšky Obedience
Denisa Fazekašová, informácie v udalosti FB, KK Lovely dog

Pavel Tamáši (SK)

Ludevít Krampe

Výsledky

19.5.2018

20.5.2018

Košice KK Anička Košice "Jarné preteky Obedience"
preteky so zadaním skúšky
Ingrid Ďurčanská, mob: 0905 651 868, 
Kalinčiakova 9, 040 01 Košice,

Karin Ďurčanská (SK)


Lucia Bollová

Výsledky
9.6.2018 Poprad KK Canislog Poprad

Obedience skúšky
Jozef Olearčin, mob.: 0905 544 645, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,
Dostojevského 45, 05801 Poprad

OBZ, OB1: Jozef Olearčin (SK)

OB2, OB3:


7.7.2018

Turčianske Teplice

Obedience Slovakia v spolupráci s
KK Turčianske Teplice

"Letné preteky Obedience"
preteky so zadaním skúšky
Ingrid Tkáčová, mob. 0948 386 705, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Jana Molnárová (SK)

Ludevít Krampe
Martina Pechová

Výsledky
14.7.2018

Pezinok

Kynologická hala RSDC

RSDC

"Ružové závody obedience"
preteky so zadaním skúšky
Denisa Ružová, mob. 00420776633091, denisa.r.e@seznam.cz

Lucie Gabrielová (CZ)

Zuzana Šulková,
Pavla Zamykalová
Denisa Ružová

Výsledky
1.9.2018

Malý Lapáš

Z POPLYTANU SK

Obedience Slovakia

Majstrovstvá ZŠK SR v Obedience 2018 (CACIOB) a Preteky
pri Majstrovstvách  ZŠK SR v Obedience 2018

preteky so zadaním skúšky 
Ingrid Tkáčová, mob.0948 386 705,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Prihlasovanie cez google formulár: https://goo.gl/forms/3zratU8BL2Y587KS2

Karl Rossler (AT),

Karin Ďurčanská (SK)

 

Ludevít Krampe
Linda Lukáčová
Ivica Paulovičová

Výsledky

29.9.2018

13.10.2018

Tomášov / Futbalový štadión

Obedience Slovakia v spolupráci 
s chovateľským klubom Border collií (BCCSK)

Majstrovstvá SR Border collie 2018 v Obedience (iba plemeno BOC)
preteky so zadaním skúšky a titulu "Majster BCCSK 2018"
Ingrid Tkáčová, mob.0948 386 705,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

propozície

prihlaška

Béla Urszó (HU)

Ludevít Krampe
Martina Pechová

Výsledky
13.10.2018 Košice Rose Speedlight Dog Camp

"Fialové závody obedience"
preteky so zadaním skúšky
Denisa Ružová, mob.00420776633091, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
propozicie

Kristýna Barošová (CZ)

 

Monika Javorová (CZ)
Denisa Ružová (CZ)

Výsledky
10.11.2018

Hrabušice

Ranč KQH

KK Canislog

Halové preteky Obedience so zadaním skúšky
Věra Wohlrathová, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Dostojevského 45, 05801 Poprad

Vladislava Akimova (Lotyšsko)

 


24.11.2018

Pezinok
Kynologická hala RSDC
Rose Speedlight Dog Camp

"Modré závody obedience"
preteky so zadaním skúšky
Denisa Ružová, mob.00420776633091, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
propozície

Iveta Skalická (CZ),
Christian Steinlechner (AT)


Anna Musilová (CZ)

 

 


 
Zápis zo stretnutia 16.8.2018

Zápis zo stretnutia zástupcov Zväzu športovej kynológie SR s p. Jozefom Olearčinom zo dňa 16.8.2018 o 15,00 v priestoroch firmy Z Polytanu SK – Malý Lapáš.

Prítomní :

Mgr. Juraj Štaudinger – prezident ZŠK SR

Radomír Lipták – predseda Revíznej komisie ZŠK SR

Ing. Pavel Tamáši – člen prezídia ZŠK SR

Jozef Olearčin – autor (zástupca autorov) listu

 

Dôvodom stretnutia bolo prediskutovanie obsahu „Otvoreného listu adresovaného vedeniu kynologického športu Obedience v Slovenskej republike“, ktorý bol zaslaný na Prezídium ZŠK SR.

 

Úvodom pán Jozef Olearčin označil  vyššie uvedený „otvorený list“ za irelevantný a uviedol že nemá zmysel sa k nemu vyjadrovať.

Následne pán Olearčin predniesol  nové tri požiadavky, ktoré označil ako relevantné na diskusiu na stretnutí.

Požiadavky boli nasledovné (doslovný prepis):

 

1) Vytvoriť takú štruktúru, aby zásadné rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú smerovanie obedience SR boli prijímané transparentne volenými zástupcami zastupujúcimi záujmy všetkých pretekárov všetkých krajov SR (právnych riešení je viac)

2) Medzi tieto zásadné rozhodnutia patria : podmienky účasti na MSR, výber klubu organizujúceho MSR, kvalifikačné podmienky na MS, rozhodnutia o spôsobe naloženia s dotáciou od ZŠK (napríklad aj na podporu mládeže, podporu klubov v závislosti od výsledkov/počtu pretekárov na pretekoch a pod.)

3) Nevylučovať bez PP psy z reálnej súťaže (pre účasť na MSR prípadne prijať dostatočne dlhé prechodné obdobie s podmienkami, na ktorých sa zhodnú zástupcovia zastupujúci záujmy všetkých pretekárov všetkých krajov SR)


K bodu 1:

Po vzájomnej diskusii sa všetci prítomní dohodli na nasledovnom riešení navrhnutom prezidentom ZŠK SR.

V rámci štruktúr ZŠK SR bude zriadená komisia zaoberajúca sa problematikou Obedience a pripravujúca návrhy na rokovania Prezídia ZŠK SR.  Komisia bude mať 5 členov. Po jednom zástupcovi za bývalé kraje (Bratislava, Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj) a zástupcu ZŠK SR. Komisiu menuje Prezídium ZŠK SR na základe návrhov kynologických klubov registrovaných v ZŠK SR. Kynologické kluby majú do 30.10.2018 nahlásiť nimi navrhovaných kandidátov na členov komisie, vrátane krátkeho zdôvodnenia delegovania daného kandidáta.

 

K bodu 2:

Obsah uvedený v bode 2) bude pridelený na riešenie novozvolenej komisii po jej vzniku definovanej v bode 1).

 

K bodu 3:

Po rozsiahlom zdôvodnení a opise danej problematiky prezidentom ZŠK SR J. Štaundingerom sa bod 3 zamietol. Ako ústretový návrh pre riešenie súčasného stavu s blížiacimi sa MSR v Obedience sa prijal variant usporiadať dva preteky so samostatnými súpiskami a vyhodnotením. Jeden v zmysle existujúcich propozícií a druhý pre psov neznámeho pôvodu bez zadania titulu, ale s ocenením a vyhodnotením poradia. Prípadnú zvýšenú finančnú záťaž súvisiacu s ocenením vykryje ZŠK SR.

Pán J. Olearčin prisľúbil, že názov druhého preteku navrhne osobne v najbližších dňoch.

 

Zápis bol v stručnej poznámkovej forme uznesení prečítaný v závere stretnutia a všetci prítomní ho odsúhlasili.

 

Zapísal dňa 16.8.2018: Ing. Pavel Tamáši                                               Overil: Mgr. Juraj Štaundinger

 

 


 
Pravidlá pre usporiadanie akcií Obedience 
Reakcia

Milí priatelia Obedience,
vzhľadom na narastajúce množstvo ľudí, ktoré nás kontaktuje a dištancuje sa od pripravovanej aktivity tzv. „Otvoreného listu vedeniu Obedience“,


Čítať celý článok...
 
Štatistika za rok 2017

za rok 2017:

za rok 2017 a predošlé roky: 


 

 
Zmeny v medzinárodných pravidlách obedience FCI od 1.2.2017

FCI na začiatku februára 2017 s účinnosťou od 1.2.2017 schválila zmeny a doplnenia v medzinárodných skúšobných pravidlách Obedience (v dokumente vyznačené vo farebných poliach).

Zmeny sú prebraté do slovenských pravidiel s účinnosťou 1.2.2017


 
Obedience v roku 2017

 

Retrospektíva


Obedience vstúpila do kynologického života v Slovenskej republike pred ôsmimi rokmi. Počas tohto obdobia sa pomerne dobre etablovala na športovom poli a získala pevné miesto v slovenskej kynológii, aj keď začiatky neboli ľahké. Obedience si dokázala nájsť svojich priaznivcov aj v období, kedy všeobecne klesá záujem o športovú kynológiu a do popredia sa dostávajú kynologické odvetvia, ktoré sú zamerané viac na zábavu, prípadne taký pohyb so psom, ktorý je pre neho prirodzený.

 

V roku 2011 sme uviedli do života celoslovenskú súťaž pod názvom „Liga Obedience“. počas nasledujúcich šiestich rokov boli preteky Ligy zárukou kvalitných športových kynologických podujatí v rámci jednotlivých regiónov SR, zvládnutých na výbornú, za čo patrí vďaka kynologickým klubom, ktoré sa na ich realizácií podieľali. Záujem o tieto preteky bol aj u kynológov zo zahraničia. Najväčšiu účasť sme zaznamenali v roku 2014, kedy sa v rámci 5 pretekov Ligy zúčastnilo spolu 63 štartujúcich dvojíc. Liga za roky svojho pôsobenia napomohla  rozvoju,  aj masovosti v Obedience.   Čítaj ďalej ....


 

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>