Vitajte na stránke Obedience SR
Podzimní obedience závody RSDC, 12.11.2016

 

Mimoriadny termín oficiálnych obedience pretekov v krytej kynologickej hale RSDC Drevárska ul, Pezinok

uzávierka prihlášok: 1.11.2016

povrch: umelá tráva (elaston)
otvorené kategorie:
OBZ,1,2,3
rozhodca: p. Iveta Skalická (CZ - medzinárodná rozhodkyňa)
stewardi: Denisa Řeháková, Ingrid Tkáčová (Barbara Harmanová)

propozície: https://docs.google.com/document/d/1x8_d8ufQJyRE0p6gtGYTdHXiclCBXyJKvSdLmPfcp_8/edit?usp=sharing

prihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJtjIKf2OTyZrKLo7-3i0sgm710Q8IczcHJb3h-OMic7w-tQ/viewform 
Pravidlá pre usporiadanie akcií Obedience

 

 

Nadväzne na predošlý článok uverejňujeme pravidlá pre uskutočnenie akcií Obedience.

Dokument aktualizovaný o bod 2.1.Ako sa stať členom ZŠK

 

 

Informácia pre členov ZŠK SR:

Uzávierky termínov dokedy je možné predložiť žiadosť na zaradenie podujatí do Kalendára kynologických akcií (žiadosť je v priloženom dokumente), sú zverejnené na stránke ZŠK SR a sú to:

15.9.2016

30.9.2016

15.10.2016

 


 
Obedience v roku 2017

 

Retrospektíva


Obedience vstúpila do kynologického života v Slovenskej republike pred ôsmimi rokmi. Počas tohto obdobia sa pomerne dobre etablovala na športovom poli a získala pevné miesto v slovenskej kynológii, aj keď začiatky neboli ľahké. Obedience si dokázala nájsť svojich priaznivcov aj v období, kedy všeobecne klesá záujem o športovú kynológiu a do popredia sa dostávajú kynologické odvetvia, ktoré sú zamerané viac na zábavu, prípadne taký pohyb so psom, ktorý je pre neho prirodzený.

 

V roku 2011 sme uviedli do života celoslovenskú súťaž pod názvom „Liga Obedience“. počas nasledujúcich šiestich rokov boli preteky Ligy zárukou kvalitných športových kynologických podujatí v rámci jednotlivých regiónov SR, zvládnutých na výbornú, za čo patrí vďaka kynologickým klubom, ktoré sa na ich realizácií podieľali. Záujem o tieto preteky bol aj u kynológov zo zahraničia. Najväčšiu účasť sme zaznamenali v roku 2014, kedy sa v rámci 5 pretekov Ligy zúčastnilo spolu 63 štartujúcich dvojíc. Liga za roky svojho pôsobenia napomohla  rozvoju,  aj masovosti v Obedience.   Čítaj ďalej ....


 

Čítať celý článok...
 
Skúšobné pravidlá Obedience platné od 1.1.2016

 

Nový skúšobný poriadok Obedience pre Slovenskú republiku bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Prezídia Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky (ďalej len „ZŠK SR“) dňa 11. 12. 2015 a nahrádza doterajší skúšobný poriadok. Nové skúšobné pravidlá Obedience nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
(Pozri: Hlavné menu/Skúšobný poriadok)

Aktuálny zoznam rozhodcov a stewardov s licenciou na posudzovanie a stewardovanie od 1.1.2016 je uvedený :
Hlavé menu / Rozhodcovia a stewardi


 
Z Polytanu SK

Sponzor Ligy Obedience

www.zpolytanusk.sk

Čítať celý článok...
 
PET Sirius, s.r.o.

Sponzor

MSR a Ligy Obedience

www.petsirius.sk

 

Čítať celý článok...