Vitajte na stránke Obedience SR
Oznam pre členov Klubu Obedience Slovakia:

 

 

Termín zaplatenia členského na rok 2020 je do konca roka 2019 na účet klubu. 
Udeľovanie titulov rok 2019 - kritéria a žiadosť

 

Od 1.1.2019 sa pristúpilo k oceňovaniu úspešných tímov a jednotlivcov na základe dosiahnutých výsledkov z jednotlivých oficiálnych akcií Obedience.

Oceňovanie sa týka psovodov – občanov Slovenskej republiky, ktorí sú súčasne členmi ZŠK SR (prostredníctvom svojich členských organizácií),  a ich psov.

 

Pre účely vyhodnotenia je treba doručiť na adresu uvedenú v žiadosti o priznanie titulu (príloha Vzor...) všetky relevantné podklady k vyhodnoteniu. Termín predloženia je najneskôr 20.1. nasledujúceho roka.

 

Kritéria hodnotenia odsúhlasené Komisiou Obedience 1.1.2019:

 

Vzor žiadosti na priznanie titulu a ocenenia:

 


 
Plánované skúšky a preteky v roku 2020

V roku 2020 sa plánujú tieto oficiálne akcie Obedience :

Dátumy akcií OB sú orientačné, môžu sa zmeniť vzhľadom k chráneným termínom medzinárodných podujatí a kvalifikačných pretekov

Definitívne termíny budú zverejnené v schválenom Kalendári kynologických akcií na rok 2020 a na stránke OB.

 

Zmeny oproti pôvodnému zverejnenému návrhu sú vyznačené modrým boldom.

Dátum Miesto Organizátor (názov ZO) Doplňujúce informácie (druh akcie, kontaktná osoba) Rozhodca Steward

Propozície

Prihláška

Udalosť
na FB
VÝSLEDKY Fotografie
14.3.2020 Ivánka pri Dunaji ŠKP K-9 Preteky Obedience so zadaním skúšky
23.5.2020 Modra KK J.Stolárika Memoriál Jána Stolárika Modra  - Preteky so zadaním skúšky
23.5.2020 Košice KK Anička Jarné preteky Obedience so zadaním skúšky
Ingrid Ďurčanská,
6.6.2020 Malý Lapáš KK Obedience Slovakia
+ chovateľský klub BOC
Kvalifikačné preteky na Majstrovstvá sveta 2020 a Majstrovstvá BCCSK  2020,
Ingrid Tamášiová
13.6.2020 Banská Bystrica KK Lovely Dog Preteky Obedience so zadaním skúšky
11.7.2020 Turčianske Teplice KK Lovely Dog Letné preteky Obedience so zadaním skúšky
5. a 6.9.2020 Malý Lapáš KK Obedience Slovakia Majstrovstvá ZŠK SR 2020 v Obedience (CACIOB),
Ingrid Tamášiová
12.9.2020 Banská Bystrica KK Lovely Dog Preteky Obedience so zadaním skúšky
25.10.2020 Modra KK J.Stolárika Preteky Obedience so zadaním skúšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminár: Skúšobné pravidlá Obedience od 1.1.2021 - plánovaný termín: 7.6.2020 
Oficiálne skúšky / preteky Obedience v roku 2019

Výsledky z oficiálnych akcií ZŠK SR na zverejnenie zasielajte na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Nezaslané výsledky nebudú zaradené do koncoročnej štatistiky, ktorá je súčasťou záverečnej správy o činnosti a celkového vyhodnotenia dvojíc

Dátum Miesto Organizátor (názov ZO) Doplňujúce informácie (druh akcie, kontaktná osoba) Rozhodca Steward

Propozície

Prihláška

Udalosť
na FB
VÝSLEDKY Fotografie
20.1.2019 Pezinok RSDC MIMORIADNY TERMÍN - Červené obedience závody
preteky so zadaním skúšky
Denisa Ružová,  +420 776 633 091, denisa.r.e@seznam .cz
J.Molnárová
Ch.Steinlechner (AT)
Z. Šulková
D. Ružová
x x výsledky
16.2.2019 Poprad ŠKK Canislog Skúšky Obedience zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!!
Jozef Olearčin, 0905 544 645
K. Ďurčanská x x x x
24.2.2019
Incheba Bratislava KK Obedience Slovakia

Halové preteky so zadaním skúšky (OBZ-C,OB1,OB2,OB3)
Silvia Bilačič, 0948 386 705, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

J. Molnárová - ospravedlnená

Ingrid Tamášiová,
Christian Steinlechner (AT)

L.Krampe
M. Pechová

propozície

prihlasovanie

FB výsledky Album
28.4.2019

Z POLYTANU SK

Malý Lapáš

KK Obedience Slovakia

Kvalifikačné preteky na Majstrovstvá sveta 2019 v ČR
preteky so zadaním skúšky (OB3, OB2, OB1, OB-Z)
Ingrid Tamášiová, 0948 386 705, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

L.Jánsky (CZ)
P.Tamáši

L.Krampe
V.Vallová

propozície

prihlasovanie

FB výsledky Album
4.5.2019 Poprad ŠKK Canislog

Skúšky Obedience zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!!
Jozef Olearčin, 0905 544 645

K. Ďurčanská x x x x
18.5.2019 Košice KK Anička Jarné preteky Obedience so zadaním skúšky
Ingrid Ďurčanská, 0905 651 868
K. Ďurčanská
I.Ďurčanská
L. Krampe

propozície

prihlasovanie

FB výsledky
8.6.2019 Trnava RSDC Skúšky Obedience zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!!!!
Denisa Ružová,  +420 776 633 091, denisa.r.e@seznam .cz
P. Tamáši x x x x
18.5.2019
15.6.2019
Banská Bystrica KK Lovely Dog Preteky so zadaním skúšky
Denisa Fazekašová, 0905 917 520, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
P. Tamáši L.Krampe
V.Vallová

propozície

prihlasovanie

FB výsledky

22.6.2019

Michalovce KK pri SPOŠ Michalovce Skúšky Obedience akcia sa neuskutoční v ropku 2019
Judita Želtvayová, Michalovce, 0908 972 916
K. Ďurčanská x x x x x
20.7.2019 Turčianske Teplice KK Lovely Dog v spolupráci
s KK Turčianske Teplice
Letné preteky Obedience so zadaním skúšky
Ľudevít Krampe, 0908 276 293, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
I. Tamášiová L. Krampe
V. Vallová

propozície

prihlasovanie

harmonogram

FB výsledky Album
14.-15.9.2019
21.-22.9.2019

Z POLYTANU SK

Malý Lapáš

KK Obedience Slovakia Majstrovstvá ZŠK SR v Obedience 2019 (CACIOB)
preteky so zadaním skúšky (OBZ-C, OB1, OB2, OB3)
Ingrid Tamášiová, 0948 386 705, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Petra Nossian (Scheyrer) AT,

K. Ďurčanská, P. Tamáši

V. Vallová
L. Krampe

propozície

prihlasovanie

FB výsledky
14.-15.9.2019
21.-22.9.2019

Z POLYTANU SK

Malý Lapáš
KK Obedience Slovakia

Preteky obedience so zadaním skúšky
(iba psy bez preukázaného pôvodu)
Ingrid Tamášiová, 0948 386 705, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Petra Scheyrer (AT),

K. Ďurčanská, P. Tamáši
L. Krampe
V. Vallová

propozície

prihlasovanie
FB výsledky
5.10.2019 Košice RSDC Preteky so zadaním skúšky zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!
Denisa Ružová,  +420 776 633 091, denisa.r.e@seznam .cz
J. Molnárová x x x x
19.10.2019 futbalové ihrisko
Tomášov
KK Tomášov v spolupráci
s chovateľským klubom Border Collie
Majstrovstvá SR Border kólií v Obedience 2019
(iba plemeno BOC) - preteky so zadaním skúšky
(OB-Z, OB1,OB2,OB3)   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Pavel Tamáši (SK)

Christian Steinlechner (AT) 

V. Vallová
Ľ Krampe

propozície

prihlasovanie

FB výsledky
23.11.2019 Poprad ŠKK Caniskog

Medzinárodné halové preteky Obedience
zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!

K. Ďurčanská x x x x
14.12.2019 Pezinok RSDC Preteky so zadaním skúšky zrušené na žiadosť usporiadateľa !!!
Denisa Ružová,  +420 776 633 091, denisa.r.e@seznam .cz
I. Tamášiová x x x x
 
NAVRHOVANÉ ZMENY V MEDZINÁRODNÝCH PRAVIDLÁCH FCI PRE OBEDIENCE OD 1.1.2021 (významné časti).

 


 

 
Skúšobné pravidlá Obedience SR

 

 

 

Národné skúšobné pravidlá Obedience v SR

OB Začiatočníci (A, B, C) - nepovinná trieda

účinnosť od 1.1.2019


 

Medzinárodné skúšobné pravidlá pre triedy

OB1, OB2, OB3

účinnosť od 1.1.2019


Skúšobný poriadok Obedience SR

(aktualizácia verzie z 1.1.2016)

(od 1.2.2017 do 31.12.2018)


Medzinárodné pravidlá Obedience FCI v anglickom

jazyku od 1.2.2017 (aktualizácia verzie z 1.1.2016)