Vitajte na stránke Obedience SR
aktualizácia stránky k 3.1.2019

 

K 3.1.2019 boli aktualizované tieto záložky:


Kalendár / akcie v roku 2019

Hodnotenie / ocenenia

Dokumenty ku skúške

 

Na stránke ZŠK SR je zverejnený Kalendár kynologických akcií na rok 2019 - s delegovanými rozhodcami k akciám


 
Skúšobné pravidlá Obedience SR

 

 

 

Národné skúšobné pravidlá Obedience v SR

OB Začiatočníci (A, B, C) - nepovinná trieda

účinnosť od 1.1.2019


 

Medzinárodné skúšobné pravidlá pre triedy

OB1, OB2, OB3

účinnosť od 1.1.2019


Skúšobný poriadok Obedience SR

(aktualizácia verzie z 1.1.2016)

(od 1.2.2017 do 31.12.2018)


Medzinárodné pravidlá Obedience FCI v anglickom

jazyku od 1.2.2017 (aktualizácia verzie z 1.1.2016)

 

 


 
Plánované skúšky / preteky Obedience v roku 2019

 


Čítať celý článok...
 
Kritéria hodnotenia a tituly


Čítať celý článok...